Nr. 2016/2
Pengevirke - Tidsskrift for ny bankkultur

«Elektrotåka» den nye helse- og miljøgiften?

Publisert: 21/06/2016

I serien Arne Næss seminarene holdt professor emeritus Martin Pall i oktober 2014 et foredrag i Litteraturhuset i Oslo om hvordan elektromagnetiske felt påvirker oss på cellenivå og hvordan dette kan være mulige forklaringer bak en rekke økende og uforklarte helseproblemer. Han mener å kunne dokumentere at stråleverdier langt lavere de offisielle grenseverdiene kan ha skadelige effekter, og at det bør påvirke hvordan vi omgås trådløs kommunikasjon.

Innhold: Innledning v/ Einar Flydal, foredrag av Martin Pall (1 time) og 40 minutter med spørsmål og diskusjon. Engelsk tale og norsk tekst. Distribueres til produksjonskostnad 100 NOK/stk. + porto.

DVD’en kan bestilles fra emfacets.info@gmail.com