Nr. 2016/2
Pengevirke - Tidsskrift for ny bankkultur

Person maler hjerte på vegg.
17 mål skal forandre verden

Bærekraft

Arne Øgaard / Mariann Midbøe

Publisert: 21/06/2016

Bærekraftige handlinger er alt du gjør som sikrer at du og dine medmennesker kan fortsette å leve og handle her på jorda. Begrepet brukes om konsekvenser både på kort og lang sikt. Når FN nå har vedtatt 17 bærekraftmål, er det med håp om at verdenssamfunnet skal fortsette å utvikle seg i en retning hvor det er godt å leve både for dagens og fremtidens mennesker.

Dessverre er det langt igjen til at en stor del av dagens befolkning kan leve et verdig liv. Utfordringen er å gi alle like rettigheter og muligheter til et godt liv uten at jorda som helhet overbelastes. I vår iver etter materiell overflod står vi i fare for å ødelegge for fremtidens generasjoner.

En grunnleggende egenskap ved det å være menneske er muligheten til å ta ansvar. Det er en ansvarlig handling at medlemslandene i FN har klart å bli enige om 17 bærekraftmål. Men det er like viktig at mange enkeltmennesker og sivilsamfunnsorganisasjoner tar ansvarsfølelsen på alvor og setter i gang små og store prosjekter som bidrar til både velferd og bærekraft.

Når rike mennesker og store bedrifter skjuler sine penger i «skattesnyterparadiser» minskes myndighetens muligheter til bærekraftig innsats. I en slik situasjon er det godt at det finnes banker som er helt uten forbindelse med den slags tvilsomheter.