Nr. 2020/1
Pengevirke - Tidsskrift for ny bankkultur

Naturlandskap med blomster
CulturaFlokk

Honning fra lykkelige bier

LOES VAN ALPHEN OG ERIC BRINKHOF / Solhagen er et småbruk midt i frodige naturområder i Ådalsbruk, Hedmarken (Foto: Eric Brinkhof)

Publisert: 26/03/2020

Loes van Alphen og Eric Brinkhof biodynamisk birøkt på Hedmarken, og de er de eneste i Norge som selger Demeter-sertifisert honning.

Dessverre er det slik at regelverket fra Mattilsynet og fra Debio ikke stiller noen krav som ivaretar bienes ve og vel. Det finnes et økologisk (Debio) regelverk, som beskriver hvordan en høne skal kunne leve som en høne, en gris som en gris, men når det gjelder birøkt, sikrer Debio-regelverket kun at honningen blir fri for kjemikalier og giftstoffer. Det finnes ingen regler som sikrer at biene kan utvikle sin naturlige adferd. Her kommer Demeter-regelverket inn i bildet. I tillegg til kravene som stilles til økologisk birøkt, og som ivaretar honningens kvalitet, får biene i biodynamisk (Demeter) birøkt i mye større grad leve slik som det er naturlig for en bie.

Rom for naturlig utfoldelse

Våre bier får leve i kuber av pustende, naturlige materialer, som tre og halm, i motsetning til bier flest i Norge, som lever i pottetette kuber laget av plast (isopor). Våre bier får bygge sine vokstavler etter eget skjønn og får altså ikke ferdige voksplater med et forutbestemt mønster. Dronene (hannbiene) får leve sitt eget liv og blir ikke fjernet og drept. Biene får lov til å utvikle svermetrang, som jo er deres naturlige måte å formere seg på. De får også selv velge sin dronning og er ikke underlagt kunstig dronningavl. Som vinterfôr får biene ikke bare rent sukker, men får beholde en god del egen honning blandet med kamillete, som støtter fordøyelsen i den lange vinteren. På denne måten kan biene få leve ut sin naturlige adferd og blir friskere og mer robuste til å møte en hverdag som byr på miljøutfordringer.

Birøkter viser brett med bier

Eric Brinkhof og bier fra Solhagen. Foto: Emma Gerritsen

Vi på Solhagen opplever at det er lite bevissthet om hvordan biene trives i sine bikuber. Vi ønsker derfor å utvide birøkten vår med et pedagogisk tilbud med en demonstrasjonshage og et kurslokale, der vi kan ta imot grupper og skoleklasser. Dermed håper vi å øke bevisstheten om bienes naturlige behov og gi en mulighet til å ha en unik opplevelse med biene og deres spennende liv.

Demonstrasjonshagen skal gi plass til flere ulike bievennlige kuber av naturlige materialer for å vise at biene kan leve godt i annet enn i standard plastkuber. Vi er allerede i gang med å etablere en blomstereng på 2000 kvadratmeter, der vi skal plassere ut forskjellige typer kuber: halmkuber, topplistekuber, solkuber, trestammekuber og ett-romskuber. Rundt dem skal det plantes flerårige, bievennlige vekster, som sikrer biene mat tidlig om våren, og blomsterstauder, som gir rikelig med nektar utover i sesongen.

I kurslokalet kommer det en vitrinekube, som skal vise livet helt innerst i en bikube.

Folkefinansiering av demonstrasjonshage og kurslokale

For å kunne realisere demonstrasjonshagen trenger vi kr 50 000,- til anskaffelse av spesielle bikuber, og for å kunne bygge kurslokalet trenger vi kr 120 000. Vi har derfor startet en folkefinansieringskampanje på CulturaFlokk, der alle bidrag mottas med stor takk!

Solhagens bier på Facebook