Nr. 2020/1
Pengevirke - Tidsskrift for ny bankkultur

Kvinner i fjelllandskap peker mot havet i bakgrunnen

Medisinkvinner på Værøy

Publisert: 27/03/2020

Deler kunnskap om lokale løsninger på globale klimautfordringer.

I pinsen 2020 arrangeres det en samling på Værøy med en visjon om å hente tilbake den dype visdommen som venter på å bli oppdaget i møtet med Nordlands naturkrefter og ville økologi. Samlingen baserer seg på dypøkologiske prinsipper, og kvinnene bak prosjektet, Caroline Hargreaves og Synne Sofie Reksten, mener at en tettere forbindelse med naturen blir essensielt for å imøtekomme de indre og ytre utfordringene vi nå står ovenfor.

Deltakerne får blant annet utveksle kunnskap om lokale løsninger på globale klimautfordringer, koble seg på naturens helende kraft og høste medisinplanter. Samlingen vil også blåse liv i gammel bålkunst og fortellertradisjon. 16 kvinner inviteres til å delta. Vil du være med på eventyret?

Les mer og meld deg på