Nr. 2020/1
Pengevirke - Tidsskrift for ny bankkultur

Nytt fra Cultura Bank

Miljøboliglån – også til renovering av bolig

Fra Anna Katarina Tredes boligprosjekt.

Publisert: 27/03/2020

Cultura Banks miljøboliglån gir renterabatt til deg som velger bolig med spesielle miljøkvaliteter.

I forhold til den totale boligmassen er det veldig lite nybygging. Det store flertallet av boliger som omsettes hvert år er ikke nybygget, og til dels er de gamle og modne for fornyelse. Det er ikke bare den som bygger et nytt, miljøvennlig hus som kan få miljøboliglån. Det kan du også få hvis du renoverer et gammelt hus med vekt på klima og miljøhensyn – se også artikkelen Boligmareritt med lykkelig slutt.

Mer om miljøboliglån