Nr. 2020/1
Pengevirke - Tidsskrift for ny bankkultur

Er borgerlønn den nye framtiden?

Anja Askeland / Fra aslutningen av UBI-Nordic i Oslo (foto: Enno Schmidt)

Publisert: 27/03/2020

En grunninntekt kan gi individer grunnleggende trygghet og være et stabiliserende element i et bærekraftig økonomisk system.

Vi befinner oss i en kritisk tid hvor vi er nødt til å ta viktige valg for fremtiden. Det finnes mye frykt i samfunnet knyttet til økonomi. Frykt for ikke å ha nok til å klare seg og frykt for å miste det man har.

Grunninntekt (også kalt borgerlønn) var på den politiske agendaen på 1970 tallet, men debatten forsvant med nyliberalismens inntog. I de senere år har vi imidlertid sett mer skepsis til nyliberalismens vekstideologi, blant annet på grunn av bekymringer om klimaet og økonomiens sårbarhet, som for eksempel sett i koronakrisen.

BIEN Norge ble startet som en partipolitisk nøytral organisasjon i 2012. Målsettingen for organisasjonen er å opplyse den norske befolkningen om grunninntekt, samt å få grunninntekt på den politiske dagsordenen. En grunninntekt er en betingelsesløs inntekt for alle individer, som dekker alle nødvendige utgifter til hus, mat, klær og sikrer alle et verdig liv.

Bevegelsen i dag

Basic Income European Network (BIEN) ble stiftet i 1986. I 2004 endret den navn til Basic Income Earth Network og er i dag et globalt nettverk for akademikere, politikere og aktivister fra 37 nasjonale og regionale nettverk. BIEN arrangerer årlige kongresser og vi ble tilknyttet BIEN i Montreal i 2014. Av de nordiske landene er også BIEN Danmark, BIEN Finland og BIEN Island tilknyttet BIEN. I Sverige arbeider flere forelesere og grupper aktivt for grunninntekt og de har opprettet BIEN Sverige, men de er ennå ikke tilknyttet BIEN nettverket.

I 2013 vokste det opp et stort aktivistnettverk i Europa som del av en underskriftskampanje, European Citizen Initiative. I 2014 var vi med på å stifte Unconditonal Basic Income Europe (UBIE) i Brussel og i år er det planlagt å starte en ny kampanje.

I 2016 startet vi et nordisk samarbeid hvor det har vært avholdt en årlig konferanse – UBI-Nordic. I 2019 var det BIEN Norge som arrangerte denne i samarbeid med Det Norske Studentersamfund. Konferansen ble avholdt på Chateau Neuf i Oslo over to dager og hadde over 200 deltakere.

Det jobbes også med en felles nordisk pamflett om grunninntekt som en måte å videreføre den nordiske velferdsstatsmodellen.

 

Arbeidet i Norge

Vårt første foredrag ble holdt på Globaliseringskonferansen i Oslo den 2. november 2012. Vi er medlem av Norges Sosiale Forum og har hatt arrangementer og seminarer på alle Globaliseringskonferansene siden. I 2014 fikk vi støtte fra Stiftelsen Fritt Ord og med midlene arrangerte vi hadde en foredragsrekke på Littteraturhuset i Oslo, samt fikk utgitt pamfletten “Borgerlønn – Veien videre for velferdsstaten” på vårt eget forlag. I de påfølgende år har vi hvert år avholdt seminarer.

BIEN Norge har i dag rundt 200 medlemmer. Det er aktive fra ulike steder i landet og vi bruker ulike ulike kommunikasjonsplattformer over internett for møter og tekstarbeid. Nettverksbygging er viktig, og vi ønsker å nå ut til flere grupper, slik at de kan bli med på dette omfattende opplysningsarbeidet på sine premisser. Nyhetsbrevet vårt sendes til 500 personer. Vi skriver debattinnlegg i avisen og har også en blogg www.grunninntekt.no, samt vår hjemmeside www.borgerlonn.no. Vi er aktive på sosiale medier, hovedsakelig Facebook, Twitter og Instagram. Facebooksiden har nylig skiftet navn fra Borgerlønn BIEN Norge til BIEN Norge.

Vi opplever enorm interesse for borgerlønn/grunninntekt internasjonalt i disse tider og ønsker å gå over til å bruke det mer sammenfallende og inkluderende begrepet grunninntekt, heller enn borgerlønn fremover.

I løpet av de neste årene, fra 2020, ønsker vi å opprette en faggruppe som skal arbeide med å få oversikt over kostnader rundt og mulige modeller for gjennomføring av en grunninntektsreform. Vi håper også at det vil kunne gjennomføres pilotprosjekter i Norge og BIEN Norge ønsker å bistå dersom slike initiativer oppstår.

Bildet er fra aslutningen av UBI-Nordic i Oslo. Fra venstre: August Myrseth, Ingunn Grande, Sjur C.Papazian, Kristine Endsjø, Anja Askeland, Ingrid Sørensen, Øyvind Steensen og Lena Stark (Sverige).