Nr. 2013/2
Pengevirke - Tidsskrift for ny bankkultur

To kvinner.

Borgerlønn BIEN Norge

Anja Askeland

Publisert: 28/02/2013

Vi befinner oss i en kritisk tid hvor vi er nødt til å ta viktige valg for fremtiden. Det finnes mye frykt i samfunnet knyttet til økonomi. Frykt for ikke å ha nok til å klare seg og frykt for å miste det man har. Borgerlønn kan gi den tryggheten, den pustepausen som trengs for å reorientere seg og selv finne ut hva som er viktig.

Borgerlønn var på den politiske agendaen på 1970 tallet, men debatten forsvant med nyliberalismens inntog. Nå, med økende klima-, miljø- og finanskriser, har det på nytt blitt sådd tvil om vekstideologien, og interessen for borgerlønn er økende.

BIEN Norge ble startet som en partipolitisk nøytral organisasjon i 2012. De fleste i initiativgruppen har bakgrunn fra Miljøpartiet De Grønne. Målsettingen for organisasjonen er å opplyse den norske befolkningen om borgerlønn, samt å få borgerlønn på den politiske dagsordenen. Med borgerlønn mener vi en betingelsesløs borgerlønn for alle norske borgere, som dekker alle nødvendige utgifter til hus, mat, klær og sikrer alle et verdig liv.

Bevegelsen i dag

Basic Income European Network ble stiftet i 1986 av blant andre Jan Otto Andersson fra Finland, Guy Standing fra England og Philippe Van Parijs fra Belgia. I 2004 endret den navn til Basic Income Earth Network og er i dag et globalt nettverk for akademikere, politikere og aktivister fra 26 land.

I Norden er BIEN Danmark og BIEN Finland offisielt medlemmer. Norges tilknytning skal behandles på neste generalforsamling. I Sverige arbeider flere forelesere og grupper aktivt for borgerlønn, men de er ikke tilknyttet BIEN nettverket.

BIEN Danmark ble offisielt startet i 2000, men borgerlønnarbeidet har en lang historie. På slutten av 1970 tallet oppsto Midtoprørsbevegelsen, den var motivert av boka Oprør fra Midten, som solgte i hele 100 000 eksemplarer. BIEN Danmark har i dag flere hundre medlemmer. Danskene deltar sammen med 14 andre EU-land for å få saken opp i EU-parlamentet. For å oppnå dette må de samle inn 1 million underskrifter innen 14. januar 2014.

Bevegelsen i Norge består i dag av ti aktive, men stadig flere tar kontakt og ønsker å bidra. Nyhetsbrevet vårt sendes til omlag 40 personer, men vår facebookgruppe har over 1000 medlemmer.

Arbeidet i Norge

Siden oppstarten har vi vært veldig aktive. Vårt første foredrag ble holdt på Globaliseringskonferansen i Oslo den 2. november. Vi skriver artikler og debattinnlegg og er svært aktive på sosiale medier. Nettverksbygging er viktig, og vi ønsker å nå ut til flere grupper, slik at de kan bli med på dette omfattende opplysningsarbeidet på sine premisser.

Vi oppmuntrer studenter og forskere til utredning av ulike modeller for finansiering av borgerlønn og ønsker å få kontakt med kommunepolitikere for å igangsette pilotprosjekter. Ganske nylig har vi etablert en faggruppe som skal arbeide med å få oversikt over kostnader rundt og mulige modeller for gjennomføring av en borgerlønnreform.

Mer informasjon:

Nettsider: www.borgerlonn.no og www.basisindkomst.dk

Facebook: Borgerlønn Bien Norge og Bien Danmark