Nr. 2015/2
Pengevirke - Tidsskrift for ny bankkultur

Nytt om tillitsvalgte

Publisert: 26/02/2016

Ved årets valg ble styremedlemmene Steinar Gundersen og Johan Brockfield gjenvalgt. Styremedlem Katharina Asting ønsket ikke gjenvalg. Maria Bjune ble valgt til styreleder og Johan Brockfield ble valgt til nestleder. Vi ønsker velkommen tre nye styremedlemmer og to nye varamedlemmer:

Nye styremedlemmer

Christian Dubrau ( 32 år ) er statsautorisert revisor med master i regnskap og revisjon og har bakgrunn fra KPMG. For tiden jobber han som Financial Controller i Redd Barna. Han er for øvrig medgründer og styremedlem i Epleslang AS og han har også vært med å starte opp ByBi i Oslo, et urbant birøkterlag.

Stig B. Andersen (64 år) har juridisk embetseksamen UIO, spesialfag sosialrett. Han er advokat med møterett for Høyesterett og har bred ledererfaring fra juridisk område i bank. Medlem av Finansklagenemnda, Bank 2004-2012 og medlem av JUS Fagutvikling inkasso/tvangsfullbyrdelse fra 1992. Nylig førtidspensjonert fra stilling som advokat konsernjuridisk i DNB Oslo.

Randi Almås Welhaven (51 år) har juridisk embetseksamen fra UIO. Hun har de siste to årene arbeidet som seniorrådgiver ved kommunalavdelingen hos Fylkesmannen i Hedmark. Hun har sin bakgrunn fra advokatpraksis, herunder vært advokat og sjef for juridisk avdeling i Sparebanken Hedmark i 15 år. Hun har også vært dommerfullmektig. Hun var medlem i Finansklagenemnda Bank i 4 år. Hun har hatt flere styreverv, blant annet i Verdibanken.

Nye varamedlemmer til styret:

Anne Solgaard (44 år) er en uavhengig konsulent og veileder med oppdrag både i Norge og internasjonalt. Hun er ekspert på strategisk (miljøfaglig) kommunikasjon og prosessledelse. Hun har tidligere bl.a. jobbet som grønn økonomi ekspert for GRID-Arendal.

Tor Henning Carlsen (57 år) er revisor, med utdanning fra Handelsakademiet, Handelshøyskolen i Bergen og BI. Han er partner i RevisorCirkelen Tønsberg AS. Han har erfaring innen revisjon, økonomi og forvaltning. Bred erfaring i styrearbeid, samt deltar aktivt i lokalforeninger av ymse slag. Han arbeider mye med restrukturering av virksomheter og er rådgiver innen skatt og avgift.