Nr. 2015/2
Pengevirke - Tidsskrift for ny bankkultur

Planter i urbant landskap

Dyrk byen!

Arne Øgaard

Publisert: 26/02/2015

Mennesker samler seg i byene, men kan oppleve savn av samarbeid med naturen. Det å dyrke jord, pleie planter og høste har en unik kvalitet som stadig flere ser ut til å oppdage. I byene flokker mennesker seg om parsellhager, felles grønnsaksflekker, takhager og kassedyrking.

Mange vil være med, og mange opplever glede ved å gjøre noe sammen. Rundt hageflekkene samler menneskene seg ikke bare til arbeid, men også til sosiale sammenkomster. Naboen som man ellers ikke torde snakke til, kan vise seg å være et hyggelig menneske selv om han eller hun har hatt en stormfull fortid eller kommer fra en helt annen kultur. I noen prosjekter er integreringstanken vesentlig, i andre prosjekter er det verdien av selvdyrket, giftfri mat som er det viktigste. Det er reell byfornyelse når mange bakgårder og ubrukte arealer nå har fått nytt liv.

Forfatter Helene Gallis og fotograf Monica Løvdahl har reist rundt i Norge, Sverige og Danmark og dokumentert en rekke ulike prosjekter. De fleste er drevet på frivillig basis, men noen har skaffet seg et levebrød ved å være hjelpere for folk som vil sette i gang med bydyrking. Kunnskapene er ofte mindre enn viljen, og i en del tilfeller må en jo gjøre en grundig undersøkelse av hva den aktuelle jorden kan være forurenset med fra tidligere misgjerninger. I København får vi bli med til taket på et søppelskur hvor det dyrkes tomater og andre fargerike vekster i kasser. Flere av bokens kassedyrkere har utviklet sinnrike vanningssystemer slik at vekstene kan klare seg selv i lengere perioder. I Danmark blir vi også med inn i anarkistens fargerike verden og opp på en større takhage.

I Stockholm blir vi blant annet med til den veletablerte bakgårdshagen i kvartalet Piskan og en parkeringsplass som ble til samlingspunkt og hage.

I Norge kan vi følge forvandlingen fra en nedlagt trikkesnuplass i Oslo til et grønt sentrum og hyggelig møteplass. Vi blir med til et integreringsprosjekt i den multikulturelle bydelen Grønland. Kassedyrkingen i Herligheten i Bjørvika har fått mye oppmerksomhet, og selv om den ligger nær Oslos mest trafikkerte veier, dyrker man like giftfri mat som i annet økologisk jordbruk. Dette bare for å nevne noen av de mange prosjektene som er beskrevet i boka.

Kjente personligheter som Thomas Hylland Eriksen og Per Fugelli reflekterer over nydyrkingens verdi. Boka er full av inspirasjon og ideer, men i siste del er det også helt konkrete råd. Ikke minst er det viktig å vite hvordan en skal samarbeide med borettslag og kommunale myndigheter. Vesentlige spørsmål er hvordan en best skal skaffe jord, hvordan en kan legge kompost og hvordan en kan bruke gjødsel fra ku og høner. Vanning, frøposer, pallekarmer, tomatbøtter, byhøner og bier er andre temaer. Boka er godt og saklig skrevet og har mange flotte bilder.


Helene Gallis

Dyrk byen

Håndbok for urbane bønder

Spartacus 2015

ISBN: 9788243009691