Nr. 2015/2
Pengevirke - Tidsskrift for ny bankkultur

Tema: Start egen virksomhet

Jannike Østervold

Publisert: 26/02/2015

Som etablerer må du være innstilt på lange arbeidsdager og usikker økonomi. Likevel velger mange å ta denne utfordringen. Drivkraften kan være så forskjellig, noen vil ut av arbeidsledighet, andre har en idé de brenner for å realisere.

I dette nummeret av Pengevirke møter vi blant annet den danske frisøren som startet egen økologisk frisørkjede etter å ha slitt med allergi, sauebonden i Borkenes i Troms, som vil tilby miljøvennlig sykkelferie, prosjektet Skaperstedet, som bruker coaching og kreative prosesser til å støtte mennesker som ønsker å komme inn i arbeidslivet og bankmedarbeideren som gir råd om hvordan etablereren kan forberede seg til møtet med banken.

Selv om mange må gi opp er det også mange som får det til. I Vuollerimbygden i Lappland ble kreativiteten til bygdas innbyggere utfordret da hjørnestensbedriften innstilte virksomheten, og resultatet ble en styrket lokaløkonomi med etablering av nye småbedrifter, mye fellesskap og generøs dugnadsånd. Vi slutter oss til Audun Otterbechs oppfordring fra Vuollerim: „Hvis vi arbeider med å bygge murer rundt initiativene, begrenser det oss, men hvis vi bygger på samarbeid og åpenhet, så er det utrolig hva vi kan få til!“