Nr. 2015/2
Pengevirke - Tidsskrift for ny bankkultur

Forside på barnas blad.

Barnas Blad – verdt å lese for barn og voksne

Jannike Østervold

Publisert: 26/02/2015

Tegner og fagbokforfatter Tone Bergli Joner har laget et blad for barn i alderen 4–11 år, der hun uten å virke påtrengende moralistisk på en vennlig og morsom måte presenterer aktiviteter og historier som formidler gode verdier og miljøbevissthet. Bladet har mange ideer til ting barna kan lage selv med enkle midler og gjenbruk.

Vi vil spesielt gjøre oppmerksom på dobbeltnummeret nr. 4–5 som kom i mai i år. Der er det blant annet et spill (Miljømonopol) med penger hvor det handler om å ta valg som er bra for miljøet. Hvis du ser nærmere på pengesedlene, finner du Cultura Banks logo på dem. Det synes vi i banken er et fint symbol på at Cultura Bank styrer innskyternes penger dit hvor de kan gjøre god nytte for miljø og mennesker.

Bladet er også nyttig og tankevekkende lesning for voksne, og det kan være en påminnelse om at de miljøvalgene vi som voksne gjør i vår hverdag er med på å forme holdningene til barna våre. Bretter du melkekartongene og resirkulerer dem, eller kaster du dem i restavfallet? Og får du med deg ny plastpose hver gang du er ute og handler, eller bruker du posen flere ganger?

Det er ikke så lett å få distribuert et slikt blad til en større krets, forteller Tone Bergli Joner til Pengevirke. Enten blir det for lite kommersielt for butikk- og kioskkjedene, eller det oppfattes som en konkurrent til miljøorganisasjonenes egen virksomhet. Men heldigvis er det da noen virksomheter og bibliotek som har fått opp øynene for verdien av et slikt blad. Du kan få kjøpt Barnas Blad blant annet i Tronsmo bokhandel, på Outland, Teknisk museum, alt i Oslo, eller bestille to bladpakker med 3 eller 5 blad fraktfritt via e-post: redaksjon@barnasblad.no. Smakebiter på innholdet finnes på hjemmesiden: www.barnasblad.no.

Cultura Bank har sikret seg noen ekstra eksemplarer av bladene som er utgitt i 2015, som er til utdeling i banken.