Nr. 2022/1
Pengevirke - Tidsskrift for ny bankkultur

En person sitter på skuldrene til en annen i grønt sommerlandskap
I Fremja bruker vi begrepet hovedperson om menneskene vi jobber med – fordi de er vårt eksistensgrunnlag.
Mangfold

Innenforskap

FRODE WENDELBOE

Publisert: 16/03/2022

En forutsetning for å føle at man hører til i et fellesskap er fornemmelsen av at man strekker til som den man er.

Da Främjagruppen rundet ti års virksomhet i fjor, ønsket vi å oppdatere vår visjon og våre verdier. Vi gjorde derfor et omfattende kartleggingsarbeid for å finne ut hvem vi er nå. Vi intervjuet medarbeidere, hovedpersoner og saksbehandlere og fant flere fellesnevnere, som vi arbeidet videre med. Målet var å definere oss selv; vår identitet. Den helt sentrale fellesnevneren var “innenforskap”.

En grunnleggende forutsetning for å føle at man hører til i en sammenheng eller et fellesskap er fornemmelsen av at man i utgangspunktet strekker til med det man har, med den man er. At man er “innafor” som menneske. Et utgangspunkt for mangfold er derfor at sammenhengen eller fellesskapet er tilrettelagt for å skape nettopp den følelsen, også for de som har et utgangspunkt som er annerledes i forhold til det store flertall som vi gjerne kaller for “normen”.

Til vår store glede fokuserer også Oslo by på inkludering! I byrådssak 194/19 En psykt bra by – strategi for psykisk helse i Oslo heter det innledningsvis:

Byrådets visjon er at Oslo skal bli en grønnere, varmere og mer skapende by med plass til alle. Innbyggerne skal, uavhengig av alder, ha mulighet til å leve frie og meningsfulle liv hvor de opplever tilhørighet, mestring og trygghet. Forutinntatte holdninger og stigmatisering skal utfordres og reduseres.

FREMJA’S NYE VISJON

Å være annerledes kan gjøre at vi føler oss utenfor. At vi må gjøre oss til for å passe inn, eller late som for å ha betydning. Vår oppgave er å ivareta alles ulikheter og skape et elastisk fellesskap der du er verdifull i deg selv. Gjennom å løfte hverandre og fremme hvert enkelt individ styrker vi følelsen av tilhørighet og innenforskap.

FREMJAS NYE VERDIER

•       VI LØFTER MENNESKER

Individer med driv og stort hjerte er vår viktigste tilgang. Med frihet til å virkeliggjøre ideer og rom for en livslang læringsprosess, verner vi om vår felles vilje til å gjøre forskjell for andre.

•       VI FRIGJØR POTENSIAL

Med arbeidsoppgaver som skaper verdi for omverdenen kommer stolthet, tilhørighet og mestringsopplevelse. Vi skaper en bedre tilværelse – både for oss selv og samfunnet.

•       VI UTFORDRER NORMER

For å oppnå en ny standard innen helse og omsorg utfordrer vi oss selv og tør å søke nye arbeidsmåter – selv om det i begynnelsen virker uvant. Det sentrale er hva som er best for hvert enkelt menneske.

•       VI VISER BÆREKRAFTIG LEDERSKAP

Gjennom å ligge et steg foran innen sosial og økologisk bærekraft vil vi inspirere andre til utvikling mot et bedre samfunn og en sunnere planet.

Hvordan kommer så vår identitet til uttrykk gjennom våre virksomheter?

I tillegg til våre 17 omsorgsboliger for til sammen 200 hovedpersoner i Norge og Sverige har vi flere virksomheter som har til formål å skape innenforskap i meningsfulle sammenhenger. Her følger noen eksempler:

RETOUR

I tre sesonger har vårt eget sykkelverksted Retour vært aktivt i Storgata 36, sentralt i Oslo. Her har ungdommer og voksne fra NAV gjennom mentorordningen fått tilrettelagt arbeidstrening i å restaurere sykler fra Haraldrud gjenvinningsstasjon. Flere av de som har hatt praksis har hatt psykiske lidelser som utgangspunkt for behov for tilrettelagt arbeid.

200 sykler har fått nye eiere, blant annet gjennom samarbeid med bymiljøetatens satsing på student-sykler. Arbeidet med syklene blir meningsfullt på flere måter samtidig: Syklene omvandles fra “søppel” til økologisk bærekraftige og sunne transportmidler for studenter, samtidig som selve arbeidet blir en mestringsarena og inkluderingsplattform. Aktiviteten i sykkelverkstedet har, før pandemien, også foregått om kvelden og i helgene og dermed vært et åpent og benyttet tilbud for hovedpersoner i Fremja.
Les mer om Retour.no på deres nettsider

RENA MÄLAREN

Prosjektet Rena Mälaren bygger på at hovedpersoner fra det svenske dagtilbudet sammen med et dykkerteam renser opp avfall fra sjøbunnen rundt Stockholm. Flere hundre tonn avfall har hittil blitt renset opp. I tillegg til det åpenbart meningsfulle fysiske arbeidet har prosjektet fått stor oppmerksomhet fra samfunnet omkring. Blant annet har miljøaktivisten Greta Thunberg bidratt i prosjektet. Aktiviteten pågår både på dagtid, kveld og helgene. I tillegg til den generelle nytteverdien som det har å rydde vekk søppel fra havets bunn bidrar prosjektet gjennom omfattende publisitet i media (https://www.renamalaren.com/media) både til å synliggjøre det meningsfulle i å ta vare på miljøet og hvordan personer som står utenfor i samfunnet kan inkluderes og bidra i et meningsfullt fellesskap. I dag har Rena Mälaren knyttet til seg 300 frivillige medarbeidere i tillegg til Fremjas svenske dagtilbud. Det finnes konkrete planer om at Rena Mälaren-prosjektet skal komme over til Oslo, når samfunnet åpner etter pandemien.
Les mer om Rena Mälaren på deres nettsider

PALLA

Som en del av vårt dagtilbud bidrar vi til økologisk bærekraft og meningsskapende aktivitet gjennom eplemost-produksjon på franchiseavtale fra Epleslang. Vi tilbyr oss å plukke frukt i private hager hos personer som ikke selv rekker å plukke frukten sin. I tillegg til den økologiske nytteverdien av å ta vare på frukten beskriver hovedpersoner og medarbeidere at de opplever det som meningsfullt, begripelig og håndterbart å jobbe med eplemost-produksjonen fra jord til bord. I tillegg til dette tilbyr aktiviteten et naturlig møte med samfunnet, både når vi plukker eplene og når vi selger eplemosten. Hovedpersonene beskriver at dette bidrar til at de blir stolte over innsatsen sin. Aktiviteten pågår også som tilbud i helgene. Også Palla har fått stor oppmerksomhet i media, for eksempel på YouTube og på Främjas nettsider.

Fremja AS og Fremja Eiendom AS er kunder i Cultura Bank