Nr. 2022/1
Pengevirke - Tidsskrift for ny bankkultur

Grønt landskap med trær
I Vestvågøy i Lofoten ble det i 2019 registrert 86 spredte individer med lutz- og sitkagran, ifølge «Utredning av forbud mot utsetting av utenlandske treslag til skogbruksformål», som Miljødirektoratet og Landbruksdirektoratet står bak. Foto: Arnodd Håpnes.
Smånytt

Fremmede treslag truer naturmangfoldet

Publisert: 20/03/2022

Naturvernforbundet krever et totalforbud mot utplanting av fremmede treslag

Ovennevnte fremgår av en høringsuttalelse de har sendt til Miljødirektoratet. Naturvernforbundet mener at flere av de fremmede treslagene som benyttes i skogbruket representerer en høy risiko for norsk natur, da de sprer seg lett og fortrenger stedegne arter. Fremmede arter er en av de viktigste grunnene til tap av naturmangfold. Arnodd Håpnes, fagleder i Naturvernforbundet omtaler de fremmede treslagene som «skogens pukkellakser» og kritiserer Miljødirektoratet for at de foreslår at skognæringen fortsatt skal få lov til å plante ut økologisk farlige treslag til skogbruksformål.

Les flere nyheter fra Naturvernforbundet