Nr. 2022/1
Pengevirke - Tidsskrift for ny bankkultur

Tre smilende mennesker
Hos Charge kan man både melde seg på som enkeltperson og team. Foto: Samatar Sama
Smånytt

Charge – hjelp til å starte bedrift

Publisert: 20/03/2022

Det er ikke alltid lett for den som er ny i Norge å komme inn på arbeidsmarkedet eller orientere seg i forretningslivet.

Charge tilbyr gratis entreprenørskapsopplæring til migranter i Norge, som ønsker å starte og utvikle egen bedrift. Deltakerne kan få hjelp til å utvikle sin forretningside gjennom et 4-måneders program. Programmet retter seg mot prosjekter og personer som holder til i Oslo og Viken. Det er mulig å melde seg på som enkeltperson, men det er en fordel å melde seg på som et team. Prosjektene som blir valgt ut får lære om blant annet aktuelt regelverk, økonomi, salgsstrategi og markedsføring, planlegging og hvordan de som etablerere kan orientere seg i de norske forholdene. På Charge.no kan du se hvilke prosjekter som har gjennomført programmet tidligere.

Programmet trenger også frivillige mentorer og døråpnere i det norske næringsliv, som kan gi av sin tid og bidra med sin kompetanse innen blant annet forretningsutvikling, markedsføring og kommunikasjon, investeringer, teknologi eller HR.

Søknad til program høst 2022 lanseres i løpet av juni 2022, følg med på nettsidenes seksjon for søknader.

Les mer på Charges nettsider