Nr. 2022/1
Pengevirke - Tidsskrift for ny bankkultur

Nytt fra Cultura Bank

Banksjefens hjørne

Jannike Østervold

Publisert: 20/03/2022

Kjære kunder, samarbeidspartnere og venner av Cultura Bank.

Da det ble klart at Kristine Falkgård valgte å forlate stillingen som banksjef i Cultura Bank fra 1. mars, ble jeg spurt om å overta stillingen inntil videre. Det er et oppdrag jeg går løs på med stor glede og med dyp respekt for oppgaven og ansvaret.

For dere som har fulgt med i Pengevirke er jeg et kjent ansikt. Jeg har vært med i redaksjonen siden bladet ble til i 1999. Da hadde jeg arbeidet ett år i den nystartede banken. Opp gjennom årene har jeg vært innom ulike arbeidsområder i banken, de siste 6 årene har jeg vært assisterende banksjef og nestleder, med spesielt ansvar for kommunikasjon og IT. Jeg var i en periode ansattes representant i bankens styre og har også sittet i forstanderskapet. Med andre ord kjenner jeg banken og bankens organer godt. Av utdannelse er jeg samfunnsøkonom og bankøkonom og har også noe informatikk. At jeg har en nesten fullført utdannelse som sangpedagog er nok mindre relevant.

Jeg håper og tror at min faglige bakgrunn og erfaring er et bra utgangspunkt for å fylle banksjefstolen i Cultura Bank. Som en kuriositet kan jeg nevne at jeg som ganske ung var banksjef i Svalbard Sparebank i Longyearbyen, men at jeg etter det tenkte at jeg var ferdig med å jobbe i bank, jeg ville gjøre noe som var mer spennende. Men så havnet jeg altså likevel tilbake i en liten, men veldig annerledes bank, der det har vært så spennende å være at jeg aldri har tenkt tanken på å slutte.

Det hører kanskje med i en presentasjon som dette å si noe om fritidsinteresser. De to foregående banksjefene har vært over middels opptatt av friluftsliv, mens mine interesser er mer av innendørsslaget, i hvert fall i vinterhalvåret. Musikk, bøker og god mat kommer øverst på listen, tett fulgt av russiskstudier og yoga. Sjøbad om sommeren og sopptur om høsten er også stas.

Men nok om meg. La meg heller si litt om hva vi tenker å gjøre fremover. Gjennom kundeundersøkelsen vi gjennomførte i fjor ble det klart at mange av kundene våre ønsker seg et bredere utvalg av produkter og tjenester, så de kan samle sine banktjenester hos Cultura. Det har vi lyttet til, og vi er i gang med arbeidet for å forberede dette. Vi ønsker å utvikle produkttilbudet slik at de fleste bedrifter og privatpersoner kan få dekket sine dagligbanktjenester hos oss. De første nye produktene er nå klare.

KREDITTKORT

For noen år siden hadde jeg ikke tenkt at Cultura Bank noen gang skulle komme til å utstede kredittkort, men tidene forandrer seg, og for de fleste er kredittkort nå nærmest en nødvendighet. Når Cultura Bank nå begynner å tilby kredittkort, er det ikke for å oppfordre til økt forbruk, men fordi mange sier at de trenger et kredittkort for å holde styr på utlegg som de gjør for arbeidsgiver, og fordi det gir en trygghet og nødvendig fleksibilitet for å møte uventede utgifter. Så vi har laget et enkelt kredittkort, et Visakort, der du får månedlige regninger pr. e-faktura. For å dekke våre kostnader har vi et årsgebyr på kr 100. Transaksjonsgebyrer er som for debetkortene.

FLEKSIBELT BOLIGLÅN

I disse tider, med høye strømpriser og koronarestriksjoner vet vi at ikke alle husholdninger sitter med like store reserver. For å imøtekomme behov for mer fleksibilitet i privatøkonomien har vi åpnet for fleksible boliglån, der du selv kan bestemme når og om du vil nedbetale på lånet. Dette forutsetter at lånet er innenfor 60 % av takst eller markedsverdi og er kanskje et tilbud som er spesielt aktuelt for deg som er pensjonist, eller som av andre grunner har redusert inntekt i en periode.

DIREKTE BANKINTEGRASJON – FOR BEDRIFTER

Høsten 2021 fikk vi omsider denne løsningen på plass, som kan gjøre livet mye lettere for mange regnskapsførere. Dette er en tjeneste for bedrifter, som gjør at du får en direkte kobling mellom banken og økonomisystemet for filutveksling. Dette minimerer behovet for manuelt arbeid med betaling og avstemming av regnskapet. Betalingsoppdrag sendes direkte til banken via regnskapsprogrammet, og informasjon om konto og innbetalinger mottas i samme system.

Vi tilbyr bankintegrasjon mot følgende regnskapssystemer:

  • Visma.net Autopay (Visma eAccounting, Visma Business, Visma Enterprise, Visma Financials og Visma Global)
  • Tripletex
  • PowerOfficeGO
  • ZData (UniMicro/UniEconomy, Sumango, InfoEasy og flere)

Ta kontakt med kundeavdelingen i Cultura Bank på telefon 22 99 51 99 for mer informasjon om våre nye tjenester.