Nr. 2018/2
Pengevirke - Tidsskrift for ny bankkultur

CulturaFlokk

JANNIKE ØSTERVOLD

Publisert: 19/06/2018

Cultura Banks folkefinansierings- plattform

Nå har CulturaFlokk vært i drift i noen måneder – her deler vi våre erfaringer så langt. Noen prosjekter har gjort det veldig bra, andre ikke. Hva skyldes det, mon tro?

Vi var veldig spente da vi startet CulturaFlokk – hva slags prosjekter ville dukke opp, ville de nå innsamlingsmålene sine, ville vi måtte avvise mange? Etter de første par månedenes drift er vi blitt noen erfaringer klokere, vi har publisert ca. 15 prosjekter, og ca. 1/₃ av dem har rukket å avslutte innsamlingsperioden. Vi hadde litt startvansker med å få på plass en VIPPS-løsning, men nå kan man gi penger både med VIPPS og med Visakort. På samme måte som blant Cultura Banks kunder er det også stort mangfold på CulturaFlokk, fra økologisk hylleblomstplantasje til økosjokoladebar til bandkonkurranse til en Steinerskole som ønsket seg nye symaskiner.

PROSJEKTEIER MÅ VÆRE AKTIV

Resultatene har variert fra noen få hundrelapper og opp til nær 250 000 kroner. Det beste resultatet hittil hadde kampanjen Nei til smartmålerne, som i løpet av bare en uke mer enn oppfylte innsamlingsmålet sitt, å samle inn penger til en juridisk utredning vedrørende smarte strømmålere. Noen mulige grunner til at dette gikk så bra: Prosjektet hadde et klart definert formål med innsamlingen, det var høyt trykk på grunn av kort tidsfrist, de hadde et stort nettverk av interesserte og engasjerte støttespillere, og de var svært aktive i sosiale medier i innsamlingsperioden.

Enkelte andre prosjekter har bare fått inn en liten brøkdel av innsamlingsmålet. Det er ikke så godt å vite hvorfor, men en mulig årsak kan være at prosjekteieren ikke har forstått hvor viktig det er å jobbe aktivt med å spre informasjon om prosjektet til mulige interessenter. Det hjelper ikke om formålet er aldri så bra hvis ikke folk får vite om prosjektet.

Andre faktorer som kan bidra til å øke sjansen for å lykkes er å bruke video i prosjektpresentasjonen og å tilby belønninger.

GRUNNER TIL AVSLAG

Ca. 1 av 4 prosjekter er blitt avslått, det kan for eksempel være fordi foreningen som ønsker å samle inn penger ikke er registrert i Brønnøysund, fordi det ikke er konkret nok hva pengene skal gå til eller prosjektet er for ambisiøst til at det virker realistisk å gjennomføre det. Det er ikke tillatt å selge aksjer gjennom CulturaFlokk, så man kan ikke tilby aksjer som belønning til givere.

HVA SLAGS PROSJEKTER ØNSKES VELKOMMEN

Vi ønsker velkommen prosjekter som er bra for mennesker og miljø, og vi gjør vårt beste for å svare på spørsmål og gi råd om hvordan prosjektpresentasjonene kan bli så bra som mulig. Hvis det er et kommersielt prosjekt (du skal selge varer eller tjenester), skal du velge kategori «skaperglede», er det et rent gaveprosjekt, skal du velge «giverglede».

NYTT PROSJEKT – SOPPDYRKING PÅ KAFFEGRUT

Når dette skrives, er det like før vi skal lansere et nytt og spennende prosjekt på CulturaFlokk, det er Siri Mittet og Gruten som skal starte østerssoppdyrking på kaffegrut. Ikke bare små dyrkesett til husbruk, men dyrking i store containere på Vollebekk fabrikker i Oslo. Les mer om østerssoppdyrkingen her.

www.culturaflokk.no