Nr. 2018/4
Pengevirke - Tidsskrift for ny bankkultur

Oster innpakket i spennende design
Utsøkte geitoster fra Lofoten Gårdsysteri. Foto: Solveig Rist Gilmour.
Nytt fra Cultura Bank

Heder til Lofoten gårdsysteri

Utsøkte geitoster fra Lofoten Gårdsysteri. / Solveig Rist Gilmour.

Publisert: 11/01/2019

Suksess for lokalprodusert ost

Vi gratulerer Culturakundene Marielle de Roos og Hugo Vink i Lofoten Gårdsysteri, som har fått tildelt Spesialitet-merket for osten Steinfjording med havsmak.

Merkeordningen Spesialitet er en offisiell merkeordning som viser forbrukeren veien til god lokalmat- og drikke. Merkeordningen skal fremme mangfoldet av lokale mat- og drikkevarer i Norge, og ordningen forvaltes av stiftelsen Matmerk med støtte fra Landbruks- og matdepartmentet.