Nr. 2018/4
Pengevirke - Tidsskrift for ny bankkultur

Mennesker mottar pris på scene
Fra v. styreleder Henning Lauridsen, Samvirkesenteret, adm. direktør Cato Strøm og styreleder Ingrid Kindem, TONO SA og Arne Lindelien, medlem av juryen og styremedlem i Samvirkesenteret. Fotograf: Anders Sigstad, Landkreditt.

TONO SA er tildelt Samvirkeprisen 2018

Fra v. styreleder Henning Lauridsen, Samvirkesenteret, adm. direktør Cato Strøm og styreleder Ingrid Kindem, TONO SA og Arne Lindelien, medlem av juryen og styremedlem i Samvirkesenteret. Fotograf: Anders Sigstad, Landkreditt.

Publisert: 18/01/2019

Målet med prisen er å vise samvirke som en moderne og framtidsrettet selskapsform, som ivaretar eiernes nytte av virksomheten som drives, og som gir verdi til samfunnet.

TONO forvalter opphavsrettslige rettigheter på vegne av nesten 32 000 medlemmer – komponister, sangtekstforfattere og musikkforlag, i tillegg til utenlandske rettighetshavere i Norge. Samvirkeformen er godt egnet for en virksomhet som TONO, hvor selvstendig næringsdrivende innenfor samme felt går sammen i et kollektiv.

Organisasjonen gikk over til samvirkeformen i 2013, og administrerende direktør Cato Strøm forteller at de har hatt utelukkende positive erfaringer med det. Han sier: «Når man står sammen, skaper man langt større verdier enn om man stod hver for seg.»

Prisen består av et kunstverk til en verdi av kr 15 000, samt et diplom.