Nr. 2018/4
Pengevirke - Tidsskrift for ny bankkultur

Lommebok med blomst og gress
Nytt fra Cultura Bank

Gi banken økonomisk trygghet

KJELL FREDRIK LØVOLD, BANKSJEF, DAGLIG LEDER I CULTURA BANK

Publisert: 20/12/2018

Hvorfor er det viktig at banken får mer egenkapital? Og hva er egentlig egenkapitalbevis?

Alle virksomheter, også Cultura Sparebank, må ha egenkapital. Egenkapitalen gir grunnleggende økonomisk trygghet. Derfor er det så viktig at noen kjøper bankens egenkapitalbevis

HVA ER EGENKAPITALBEVIS?

Når man setter penger på konto, låner man banken penger. Når man kjøper egenkapitalbevis, låner man ikke banken penger, men man kjøper en andel i bankens egenkapital. Det likner slik sett på det å kjøpe aksjer i et aksjeselskap.

Når egenkapitalbevisene er kjøpt, kan pengene ikke tas ut av banken igjen slik man kan med et innskudd, men egenkapitalbevisene kan selges til noen som er villige til å kjøpe dem. Hvis bankens styre og forstanderskap bestemmer at driftsresultatet gir grunnlag for det, får de som eier egenkapitalbevis, som en del av årsoppgjøret, utbetalt et utbytte. Størrelsen på utbyttet er avhengig av bankens overskudd.

HVORFOR ER EGENKAPITALEN SÅ VIKTIG?

Portrett av daglig leder i Cultura, Kjell Frederik Løvold

Kjell Frederik Løvold, banksjef, daglig leder i Culutra Bank

Egenkapitalen er bærebjelken i bankens økonomi. Myndighetene krever at egenkapitalen til en hver tid skal være over et visst minimum. Cultura Bank kan derfor ikke drives uten tilstrekkelig egenkapital.

Cultura ønsker å utvide sin virksomhet og låne ut stadig mer penger til personer og virksomheter som på sin side ønsker å gi bidrag til et bedre miljø og bedre sosial og kulturell standard i samfunnet. Det forutsetter at egenkapitalen også fortsetter å vokse gjennom emisjoner (utstedelse av nye egenkapitalbevis) og/eller tilbakeholdt overskudd. Cultura har derfor alltid et behov for at noen kjøper egenkapitalbevis.

Det er også mulig å kjøpe egenkapitalbevis uavhengig av emisjoner hvis det finnes noen som vil selge. Banken har adgang til å eie et begrenset antall av egne egenkapitalbevis. Hvis disse selges, vil egenkapitalen styrkes og bankens evne til å yte lån vil øke. Cultura vil derfor alltid være interessert i selge fra eventuell egenbeholdning av egenkapitalbevis. Banken har for tiden en slik beholdning og ønsker kjøpere velkommen til å ta kontakt.

Les mer om egenkapitalbevis