Bli medeier

Invester i Cultura Bank. Kjøp egenkapitalbevis og bidra til at banken vokser og utvikler seg.

Cultura Bank er i god vekst og kom i 2020 for femte år på rad på førsteplass i Etisk bankguide, med 98 av 100 poeng.

Etisk bankguide logo

For å kunne utvikle seg og å øke utlånene i takt med innskuddsveksten, trenger banken egenkapital. Egenkapitalen muliggjør utvidelse av tjenestespekter og satsing på nye digitale løsninger til beste for kundene og banken, samtidig som  myndighetenes krav til soliditet tilfredsstilles.

Egenkapitalen styrkes dels gjennom tilbakeholdt overskudd, dels gjennom emisjoner og indirekte også ved at  egenkapitalbevis kjøpes i periodene mellom emisjonene.

Utenom emisjonene kan du få kjøpt egenkapitalbevis i annenhåndsmarkedet. Du kan ta kontakt med Norne Securities eller Cultura Bank, så vil du få informasjon om egenkapitalbevis som er budt ut for salg.

La pengene dine arbeide i Cultura Bank

Gjennom å investere i Cultura Bank gjør du noe bra for både mennesker og miljø, ved å muliggjøre utlån til bærekraftige bedrifter og prosjekter.

Cultura Bank har blant annet bidratt til at du kan kjøpe økologiske bakevarer hos Godt Brød, at Bellona kan realisere sine miljøprosjekter, at Seil Norge kan drive naturbasert økoturisme og at Camphill Norge kan drive bo- og arbeidsfellesskap for mennesker med psykisk utviklingshemming.

Cultura låner  gjerne ut til mindre, men bærekraftige bedrifter og prosjekter. Gjennom å investere i Cultura Bank gjør du noe bra for både miljø og mennesker. Dine investeringer gir ringvirkninger.

Hva får du som medeier i Cultura Bank?

Som medeier har du mulighet til å få utbytte når banken går med overskudd og har tilstrekkelig egenkapital. Egenkapitalbeviset kan ikke kreves innløst i banken, men er et fritt omsettelig verdipapir.

Eierne av egenkapitalbevis velger 1/3 av medlemmene til bankens forstanderskap, som er bankens høyeste organ og har samme funksjoner som generalforsamlingen i andre selskaper.