Nr. 2018/1
Pengevirke - Tidsskrift for ny bankkultur

Lommebok med blomst og gress
Egenkapitalbevis

Bli medeier i Cultura Bank!

Kjell Fredrik Løvold, banksjef og daglig leder i Cultura Bank

Publisert: 20/03/2018

Ved å bli medeier støtter du bankens utvikling og vekst. Cultura Bank har egenkapitalbevis til salgs – også i periodene mellom emisjonene.

Kjell Fredrik Løvold, banksjef og daglig leder i Cultura Bank

Cultura Bank ønsker å utvide sin virksomhet og låne ut stadig mer penger til personer og virksomheter som på sin side bidrar til et bedre miljø og bedre sosial og kulturell standard i samfunnet. Myndighetene krever at egenkapitalen i banken til en hver tid skal være over et visst minimum. Cultura har derfor et vedvarende behov for at noen kjøper egenkapitalbevis. Banken har adgang til å eie et begrenset antall av egne egenkapitalbevis og har for tiden en slik beholdning for salg. Hvis disse selges, vil egenkapitalen bli styrket og bankens evne til å yte lån øker.

Alle virksomheter må ha egenkapital. Egenkapitalen gir den grunnleggende økonomiske tryggheten for at virksomheten kan oppfylle sine forpliktelser. Slik er det også for Cultura Bank. Ca. 85 % av egenkapitalen i Cultura er etablert ved at mennesker har kjøpt egenkapitalbevis når banken har utstedt slike. Den øvrige del av egenkapitalen er blitt satt til side fra bankens årlige overskudd.

Hvis man setter penger på konto, låner man banken penger. Når man kjøper egenkapitalbevis, låner man ikke banken penger, men man kjøper en andel i bankens egenkapital. Det ligner slik sett på det å kjøpe aksjer i et aksjeselskap. Når egenkapitalbevisene er kjøpt, kan pengene ikke tas ut av banken igjen slik man kan med et innskudd, men egenkapitalbevisene kan selges til noen som er villige til å kjøpe dem. Man får ikke utbetalt fastsatte renter av egenkapitalbevis, men man får utbetalt årlig utbytte hvis bankens styre og forstanderskap bestemmer at driftsresultatet gir grunnlag for det.

Alle som er interessert i å kjøpe egenkapitalbevis og dermed ta en større eller mindre eierposisjon til beste for bankens utvikling og vekst, bes kontakte Cultura Bank på e-post cultura@cultura.no eller telefon 22 99 51 99.