Nr. 2018/4
Pengevirke - Tidsskrift for ny bankkultur

Mennesker samlet til lite seminar
Fishbowl seminar med Nicanor Perlas.
Kunstig intelligens

Framtidens forutsetninger

ARNE ØGAARD / STIAN TORSTENSON

Publisert: 18/12/2018

Nicanor Perlas besøkte Litteraturhuset i Oslo. Han er brennende opptatt av menneskehetens situasjon.

Søndag 23. september var Nicanor Perlas i Litteraturhuset i Oslo. Nicanor Perlas deltok i et seminar om hva som må til for å skape en livskraftig framtid. Et hovedspørsmål var om vi kan forme en økonomi som er god både for miljø og alle mennesker. Seminaret varte en halv dag, og det var mange mennesker som sa mye klokt og viktig om mange ulike emner. Å gi et fullstendig referat lar seg ikke gjøre. Teksten under blir derfor kun et utdrag av mine notater og noen refleksjoner jeg gjorde meg underveis.

NÅR ROBOTENE OVERTAR

Utviklingen av kunstig intelligens skjer nå i et forrykende tempo. Noen frykter hva som kan skje når datamaskinen i økende grad begynner å kunne programmere seg selv og også hva som kan skje når vi sammenkobler maskiner med menneskets hjerne. Mer nærliggende og påtrengende problemer er at et stort antall vil miste sine arbeidsplasser, rundt 2 milliarder er et anslag. I mange av de fattige landene skaffer folk seg arbeid ved call-sentere, og disse kan maskiner lett erstatte. Samtidig som arbeidsplassene forsvinner, konsentreres økonomien i økende grad hos de som eier teknologien. De rike blir stadig rikere, og det blir stadig færre muligheter til å skaffe seg inntekt og meningsfullt arbeid. De rikes formuer kunne selvsagt vært investert i nye arbeidsplasser, men en stor del av pengene forsvinner inn i finansøkonomiens kasinospill. Dette er penger som i seg selv ikke skaper mening.

Christian Egge og Nicanor Perlas

Christian Egge og Nicanor Perlas i samtale.

Som forbrukere blir vi overvåket gjennom alt vi etterlater av elektroniske spor på apper, nettsøk og sosiale medier. Noen vet mer om oss enn vi kanskje er bevisst selv, og de bruker denne informasjonen til å påvirke oss gjennom målrettet reklame. Også rent politisk påvirkning vet vi nå at har forekommet. Falske og misvisende nyheter forkludrer vårt virkelighetsbilde.

Perlas var også opptatt av det nye 5G nettet og den sterke strålingen dette vil føre med seg. To presserende spørsmål er hvordan kan vi få en demokratisk styring av den teknologiske utviklingen og en mer rettferdig fordeling av de materielle godene?

Etter Perlas innledning ble tankene hans utdypet i et intervju med Christian Egge, forfatter av boka Levende økonomi.

MED EINSTEIN SOM INSPIRATOR

Albert Einstein har sagt at man ikke kan endre et system med den samme tenkningen som har frembragt systemet, og både Perlas og Egge var opptatt av at vi trenger en utvidet virkelighetsforståelse for å kunne skape endringer. Vi må innse at dette er en spirituell kamp hvor det er viktig å forstå at mennesket er noe mer enn en biologisk maskin. «Hvis vi tror at mennesket kun er en biologisk maskin, hvorfor snakker vi da ikke om bilenes rettigheter på linje med menneskerettighetene?» Dette er selvsagt satt på spissen, men er en påminnelse om at vi må ta oss tid til å tenke over hva det egentlig innebærer å være et menneske.

Hvis vi tror at mennesket kun er en biologisk maskin, hvorfor snakker vi da ikke om bilenes rettigheter på linje med menneskerettighetene?

Perlas har tro på menneskenes muligheter. Mennesker som samarbeider utgjør en helt annen og sterkere intelligens enn maskinenes. Det gjelder at vi klarer å finne de punktene hvor vi virkelig kan bidra til å skape endringer. For 10 år siden var Perlas spesielt opptatt av sivilsamfunnet, av hvordan mennesker fra ulike grasrotorganisasjoner kjempet sammen mot blant annet de ensidige WTO-forhandlingene. Han innrømmet at sivilsamfunnet sto svakere i dag, men viste til Filipinene hvor det, til tross for en temmelig gal president, foregår fruktbart samarbeid mellom politikere, sivilsamfunn og forretningsfolk. Christian Egge refererte til det omfattende samarbeidet i USA, hvor produsenter og forbruker satser på en lokal økonomi med vekt på økologiske og humanistiske verdier. Dette er beskrevet i Levende økonomi, og nyere informasjon kan en finne på nettsiden bealocalist.org.

I FISKEBOLLEN

Fishbowl er en seminarform som ennå er ganske ukjent i Norge. I tillegg til publikum består den av et bestemt antall stoler hvor de fleste er besatt av inviterte bidragsytere, men det er også noen ledige stoler hvor alle som har noe på hjertet kan slå seg ned og sitte så lenge de har noe å bidra med. Samtalen blir ledet av en moderator, og i dette tilfelle var det Regine Andersen som bidro med klar ledelse og sentrale spørsmål om framtidsmuligheter. De inviterte bidragsyterne var i tillegg til Nicanor Perlas og Christian Egge, Helene Bank, Margunn Bjørnholt, Pia Gaarder, Ana Cecilia Leiva og Maria Bjune. De tre siste representerte henholdsvis Framtiden i våre hender, Rethinking Economics og Cultura Sparebank, som var medarrangører til seminaret. Regine Andersen representerte Dialogos, som var initiativtaker.

Vi trenger en utvidet virkelighetsforståelse for å kunne skape endringer.

NOEN SPØRSMÅL SOM BLE BELYST I FISKEBOLLEN:

  • Omsorgssektoren er den raskest voksende sektoren i verden, men hvordan sørger vi for at det blir virkelig omsorg og ikke bare et nytt område hvor de rike blir rikere?
  • Hvordan skal vi kunne innvirke på finansøkonomien? Vi er alle medeiere i oljefondet, men har vi noen innflytelse?
  • Vi må slutte å tenke at et menneske er en hvit borgerlig og heteroseksuell mann. Vi må stille spørsmål om hva det er å være menneske og hva som gjør et liv verdt å leve.
  • Lite er gjort for å forhindre nye finanskriser. Vi trenger regulering av både finanssektoren og den teknologiske utviklingen.
  • Vi har verdens beste velferdsstat, men har den gjort oss late?
  • Kan kooperative virksomheter bryte de store monopolistiske virksomhetene?
    Spørsmålene var altså flere enn svarene, og selv om mange er blitt stilt før, er det viktig at de ikke glemmes.

Dette var et arrangement i Steineruka i Oslo. Det fylte kjelleren på Litteraturhuset med en rekke mennesker fra ulike miljøer. Den gode og saklige stemningen skyldtes i stor grad Nicanor Perlas og hans strålende humør, omgjengelige vesen og omfattende kunnskaper. Men alle frammøtte bidro på sin måte til at dette ble et vellykket seminar. Mellom mennesker med ulik bakgrunn oppstod en god dialog om vesentlige spørsmål, og nettopp dette er intensjonen til Dialogos. Styreleder i Dialogos er Erle Skar, og hun ønsket velkommen til seminaret med en klar innledning. Daglig leder Sissel Jenseth bidro til den praktiske gjennomføringen.