Nr. 2018/2
Pengevirke - Tidsskrift for ny bankkultur

Mennesker samlet ved plakat om tiltak i nærmiljø
Tøyens Folkebudsjett.
Fri tid

Direktedemokrati på Tøyen

ARNE ØGAARD / ALEXANDER BENJAMINSEN

Publisert: 20/06/2018

På Tøyen i Oslo er det gjennomført et vellykket pilotprosjekt med deltakende budsjettering. Beboerne fikk selv stemme over hvilke lokale miljøprosjekter som skulle få støtte.

I en tid hvor politikernes anseelse er synkende er det godt å se at de kan delegere ansvar til lokalsamfunnet. Det er vedtatt å styrke området Tøyen i Oslo, og i den forbindelse har beboerne fått kr 200 000 til å fordele til ulike miljøprosjekter. Alle kunne komme med forslag, og ifølge Tøyenrådet er målet en mer transparent og lokalt forankret tildelingsprosess for Områdeløftets midler.

17 miljøforslag ble presentert og favnet alt fra etablering av sykkelverksted til slyng- og klatreplanter i byrommet, vegansk matbutikk, hageparseller og koserom på biblioteket på Tøyen skole. Forslagene kommer fra engasjerte beboere, både barn, ungdom og voksne, men også en rekke lokale organisasjoner og grupper leverte inn ideer. Etter en presentasjon av prosjektene fikk de oppmøtte stemme på sine favoritter.

I denne omgang var det åtte prosjekter som kunne slippe jubelen løs. Av disse var det K1DS som fikk aller flest stemmer. Ungdomsverkstedet og Byverkstedet står bak forslaget, som går ut på å skaffe deltidsjobber til Tøyen-ungdommen.

Einar Braathen er forsker ved By- og regionforskningsinstituttet NIBR ved Høgskolen i Oslo og Akershus. Han har forsket på deltakende budsjettering, blant annet i Brasil, i flere år. I tillegg prøvde han i 2005 å få til en prøveordning med deltakende budsjettering i Oslo. Den gangen ble det stoppet i bystyret, men han håper pilotprosjektet på Tøyen kan føre til flere lignende tiltak. Han mener en av de store fordelene med deltakende budsjettering er at flere kan engasjere seg.