Nr. 2018/2
Pengevirke - Tidsskrift for ny bankkultur

Illustrasjon av barn som leker og andre barn som blir holdt utenfor
Fri tid

Kampanje for barns rett til lek og fritid!

REDD BARNA

Publisert: 20/06/2018

Barnekonvensjonen sier at alle barn har rett til lek og fritid, uansett hvem de er og hvor de kommer fra. Fritidserklæringen som regjeringen har initiert slår fast at alle barn og ungdom i Norge skal ha mulighet til å delta i fritidsaktiviteter.

Vi har alle lært at det viktigste er å delta. Og i Norge gjør nesten alle barn det. De deltar på fotball, korps, turn eller ishockey. De er aktive på fritidsklubben, får seg nye venner og skaper minner som varer livet ut. Men alle barn i Norge har ikke de samme mulighetene.

For barn som vokser opp i familier med dårlig råd, er det dyrt å delta på fritidsaktiviteter. For barn og familier som er nye i landet, er det vanskelig å finne riktig informasjon. For barn med nedsatt funksjonsevne kan manglende tilrettelegging være årsaken til at de ikke får delta. Barn holdes utenfor til tross for at barnekonvensjonen sier at alle barn har rett til lek og fritid. Det å være en del av et lag gir tilhørighet og en opplevelse av samhold. Alle skal få delta i aktiviteter på fritida, uansett hvem de er og hvor de kommer fra. Sammen skaper vi et samfunn som er på lag med alle barn!

Kvinne holder skilt med slagord for barns rett til lek og fritid

«Vi ønsker å bryte ned barrierer, slik at alle barn og unge får delta i fritidsaktiviteter, uansett hvem de er og hvor de bor», sier Redd Barnas kampanjeleder Ane Aamodt. Foto: Mai Simonsen/Redd Barna.

Alle landets kommuner skal oppfylle Fritidserklæringen, og sørge for at alle barn får delta. På fritidsarenaen treffer barn venner, bygger nettverk, finner ut av interesser og utvikler evner. Barn deltar på fotball, dans, korps, speider, turn eller ishockey. De er aktive på fritidsklubben, og de opplever mestring og har det gøy. Dette er positivt for barnas helse og bra for oss som samfunn. Derfor er det så viktig at alle barn får være med.

BLI MED OG SI FRA!

Redd Barna vil nå ha med deg på å si fra om at alle barn har rett til fritidsaktiviteter. Gå inn på www.reddbarna.no/fritid for å skrive under oppropet.

Vi ber også om dine innspill til hva som kan gjøres der du bor for å bryte barrierene.

Finnes det en fritidsklubb der du bor? Er det vann i bassenget? Er det lys på fotballbanen? Trengs det egne tiltak for å tilrettelegge for barn som ikke får delta? Vi tar imot alle forslag til hva kommunen din kan gjøre. Mot slutten av året samler vi alle signaturene og innspillene, og overleverer dem direkte til ordførerne i Norge.