Nr. 2022/3
Pengevirke - Tidsskrift for ny bankkultur

Mennesker i klasserom fotografert bakfra
43 millioner barn ble nådd direkte av Redd Barna i fjor.

Redd Barna kjemper for barns rettigheter

Redd Barna

Publisert: 26/09/2022

Alle barn har rett til å overleve, alle barn har rett til å lære og alle barn har rett til å være trygge!

Redd Barna jobber for å oppfylle ovennevnte prinsipper hver dag. Vi kjemper for barns rettigheter, og for at alle barn skal leve et verdig liv – uansett hvem de er og hvor de bor.

Gjennom langsiktig bistand og humanitær hjelp nådde vi 43 millioner barn i 118 land det siste året, dette inkluderer også vårt arbeid i Norge. Til tross for pandemien, og i skyggen av konflikt, klimaendringer og fattigdom, fikk millioner av barn oppfylt sin rett til bedre skolegang, helse og beskyttelse.

Dette gjør Redd Barna:

Vi jobber for at alle barn skal overleve:

Vi jobber i en rekke land i verden med å innfri barns rett til helse og overlevelse. Vi er der når krisen inntreffer, vi jobber langsiktig og med politisk påvirkning. Vi fokuserer på temaer som barnedødelighet, sult og kjønnslemlestelse.

Vi jobber for at alle barn skal ha rett til å lære:

Vi har som mål å gi god utdanning til alle barn fordi utdanning redder liv. Skole gir ikke bare barna beskyttelse, men det er også et verktøy for å unngå fattigdom, holde seg friske og det gir et bedre håp for fremtiden.

Vi jobber for at alle barn har skal være trygge:

Redd Barna jobber for å beskytte barn mot krig, menneskehandel, vold og overgrep. Vi hjelper barn på flukt, barn som er påvirket av krig og konflikt og bekjemper barnearbeid.

Sammen med våre støttespillere bidrar vi til gode resultater for verdens mest sårbare barn. Her er noen resultater fra vårt arbeid det siste året.

  • 43 millioner barn ble nådd direkte av Redd Barna
  • 18 millioner av disse mottok nødhjelp som følge av en humanitær krise
  • 26 millioner barn fikk tilbud om helsetjenester og ernæring
  • 12 millioner barn fikk støtte til å gå på skole.