Nr. 2013/4
Pengevirke - Tidsskrift for ny bankkultur

Et smilende barn tegner

Waldorf One World (WOW)

Arne Øgaard

Publisert: 28/02/2013

Det norske Operasjon Dagsverk (OD) har gitt en impuls til en internasjonal dugnad, hvor 240 steinerskoler i 32 land gjør en innsats for steinerskoler og tiltak for barn i svært utsatte områder.

Den første steinerskolen ble opprettet i 1919 for barna til arbeiderne på Waldorf Astoria sigarettfabrikk. Senere har disse skolene spredd seg over det meste av verden. Mange av skolene ligger i strøk hvor elevene har fra middels til høy levestandard, men det finnes også steinerskoler og barnehager i områder hvor elevene lever i slum og stor fattigdom. Denne siste gruppen skoler har ofte liten støtte fra myndighetene og er avhengig av hjelp utenifra. Denne hjelpen kan dreie seg om alt fra lærerlønner og utstyr, til at skolene kan ta i mot foreldreløse og gi sultne elever mat. WOW ble startet i 1994 og har til nå samlet inn over 2,5 millioner euro. Pengene formidles gjennom den tyske stiftelsen Freunde der Erziehungskunst Rudolf Steiners. Stiftelsen dekker administrative kostnader av sine egne midler slik at alle de innsamlede pengene går til prosjektene.

Ulike WOW-prosjekter

I Argentina støttes et kreativt ettermiddagstilbud for barn som lever under vanskelig forhold. I Brasil er det flere ulike tiltak for barn som lever i en hverdag full av vold, kriminalitet, rus og prostitusjon. Michael skolen i Georgia er en skole for barn med ulike utviklingshemninger. Også i Europas fattigste land, Moldova, finnes det en steinerskole. I en arabisk steinerskole i Israel kan barn fra ulike kulturer og religioner lære og leke sammen. I Vietnam er det to steinerbarnehager i drift. I flere afrikanske land finnes steinerskoler for de aller fattigste. Goderich Waldorfskole i Sierra Leone fant tidlig ut at steinerpedagogikk var gunstig for barn som var traumeskadet av borgerkrig. Dette bare for å nevne noen av de mange prosjektene en kan velge å støtte. Fyldigere opplysninger om disse prosjektene finner en under WOW på hjemmesiden til Freunde der Erziehungskunst. En kan velge mellom tysk og engelsk tekst. Her finner en også et kontonummer hvor en når som helst kan gi gaver og en kan selv bestemme hvilket tiltak en vil støtte.

Penger fra Moss

Steinerskolen i Moss var tidlig med i det norske OD-arbeidet og synes at det er et fantastisk prosjekt. Tanken bak OD er ikke primært at en skal samle inn penger til noen som trenger det, men at en selv skal gjøre en innsats, et skikkelig dagsverk. Gjennom OD er det samlet inn store summer til mange viktige prosjekter, men når noen får mye er det andre som ikke får noe. I samråd med elevene valgte vi på Steinerskolen i Moss å arbeide for noen av de mange små prosjektene som også trenger penger, og fordelen med WOW er at vi kan følge det samme prosjektet i lengre tid. Vi valgte først Goderich Waldorfskole i Sierra Leone. Gjennom mange år fulgte vi denne skolen, og vi lærte mye om borgerkrig, barnesoldater, gatebarn, traumeskader og fattigdom. Vi så hvordan skolen ble fortrengt fra hovedstaden Freetown da bistandsorganisasjonene kom inn og trengte lokaler og hvordan den etablerte seg ute på landet i et område hvor elevene ikke bare trengte skolegang, men også mat.

For at våre elever også skulle lære mer om andre land har de nå valgt ut tre skoler i ulike områder som vi kan veksle på å følge. I år har vi arbeidet for Hekima Waldorf School i Tanzania. Den ligger i hovedstaden Dar es Salaam og trenger støtte for å gi et tilbud til flere av de mange foreldreløse barna i landet. Gjennom en dramatisering av Tanzanias historie har vi studert hvordan et afrikansk land som ikke har vært ødelagt borgerkrig likevel er et av verdens fattigste, og det til tross for at det er rikt på ressurser. Til våren skal våre eldste elever delta i et annet hjelpeprosjekt i Tanzania og håper da også å få besøkt skolen.

Arbeid og kultur

Som i Operasjon Dagsverk arbeider våre elever én dag. Noen skaffer seg jobb på en arbeidsplass, men ellers er det mange hjem som blir ryddet og grundig vasket den dagen. En gang hadde vi en gjøglertrupp som opptrådte på Karl Johan i Oslo og fikk inn mye penger, og det hender fremdeles at noen er ute og selger kaker på togstasjoner eller andre forsamlingsplasser. Kvelden før arbeidsdagen har vi en kulturkveld på skolen. Denne er forberedt gjennom deler av tre skoledager hvor elevene fra 9. klasse og til og med videregående fordeler seg på ulike grupper. Kunst-, tre, og tekstilgruppene lager produkter for salg. Disse er gjerne inspirert av afrikansk kultur eller solidaritetstanken. Gruppene for dans, musikk og teater forbereder innslag til kulturkvelden, og en kafégruppe sørger for servering. Andre år har vi hatt gjøglergruppe og filmgruppe. Det er ønsket at elevene leder og tar initiativ til slike grupper, men de er i større eller mindre grad støttet av lærere. I de to siste årene har jeg skrevet skuespillene, mens elever har bearbeidet, regissert og fremført stykkene. Årets kulturkveld innbragte over 10 000 kr, noe som er ny rekord og meget bra for en relativt liten skole som Steinerskolen i Moss.

I år var det bare 5 norske skoler som deltok i WOW, men vi håper at flere blir med etter hvert. Steinerpedagogikk med mye kunstnerisk aktivitet kan være spesielt viktig for barn som lever i utsatte områder.