Virgenes andelsgård

Virgenes andelsgård i Larvik kommune satser for fullt på andelslandbruk og har rundt 200 familier som støtter opp om prosjektet.

Gårdsdriften er lagt opp med stor omtanke for klima, biodiversitet, dyrevelferd, kvalitet og økologi. Det dyrkes bær og grønnsaker etter regenerativ modell, som medfører at de har redusert bruken av plog og hard jordarbeiding med 90 %.

Ku, sau, høns og kyllinger flyttes daglig til frisk eng i sommerhalvåret, mens glade griser får gå ute hele året. Andelseierne kan velge om de vil kjøpe andel med eller uten arbeidsinnsats. Gården har ukentlig utkjøring til andelseiere i Vestfold, Grenland, Drammen og Oslo.

Se video fra Virgenes Andelsgård:

For å se dette innholdet er du nødt til å godta informasjonskapsler for følgende kategorier:
statistics, marketing.

 

For å se dette innholdet er du nødt til å godta informasjonskapsler for følgende kategorier:
statistics, marketing.