Grisene på Virgenes Andelsgård

Publisert: 07/06/2021

Cultura Bank finansierer aktører som tar miljø, bærekraft og dyrevelferd på alvor. En av dem er den økologiske gården Vigernes Andelsgård.

Her lever frilandsgrisene et godt og fritt liv med store uteområder med gress og søledammer istedenfor harde betonggulv.

For å se dette innholdet er du nødt til å godta informasjonskapsler for følgende kategorier:
statistics, marketing.

Gårdsdriften er lagt opp med stor omtanke for klima, biodiversitet, dyrevelferd, kvalitet og økologi. Det dyrkes bær og grønnsaker etter regenerativ modell, som medfører at de har redusert bruken av plog og hard jordarbeiding med 90 %.


Ku, sau, høns og kyllinger flyttes daglig til frisk eng i sommerhalvåret, mens glade griser får gå ute hele året. Andelseierne kan velge om de vil kjøpe andel med eller uten arbeidsinnsats. Gården har ukentlig utkjøring til andelseiere i Vestfold, Grenland, Drammen og Oslo.

For å se dette innholdet er du nødt til å godta informasjonskapsler for følgende kategorier:
statistics, marketing.