Bli medeier i banken

Publisert: 25/05/2017

Cultura Bank gir deg med miljøvennlig livsstil mulighet til å bli medeier i banken.

Cultura Bank låner ut penger til prosjekter som bidrar positivt til miljø og samfunn. Vi opplever å måtte si nei til gode prosjekter fordi egenkapitalen i banken ikke gir rom for det.

Vår etiske bank har vekstambisjoner, og for å kunne øke utlånene trenger vi hjelp fra deg til å styrke egenkapitalen.

I perioden 29. mai til 1. september 2017 har du mulighet til å kjøpe egenkapitalbevis.

  • Vi utvider egenkapitalen med utstedelse av 2000 – 20 000 egenkapitalbevis.
  • Hvert egenkapitalbevis er på kr 1000,- og for hvert nytt egenkapitalbevis kan banken låne ut ca 7 ganger så mye.
  • Egenkapitalbeviset er et verdipapir som kan benyttes til langsiktig investering. Nytegnede egenkapitalbevis gir rett til halvt utbytte for 2017.

Les mer om å bli medeier