Hopp til innhold

Avkastning

Cultura Bank har som mål å kunne utbetale et årlig utbytte til egenkapitalbeviseierne som reflekterer deres viktige bidrag til bankens risikokapital. Som eier av egenkapitalbevis får du ikke en fast rente, men utbytte når banken går med overskudd og har tilstrekkelig egenkapital.

Cultura Bank har de senere årene delt ut inntil 50 % av ordinært overskudd som utbytte.

Svar på ytterligere spørsmål om egenkapitalbeviset, blant annet om beskatning, finnes på Sparebankforeningens nettsider.

Utbetalt utbytte på våre egenkapitalbevis 2014-2019

2019 3,0 %
2018 3,0 %
2017 2,0 %
2016 1,5 %
2015 1,5 %
2014 2,5 %