Hopp til innhold

Risiko

Egenkapitalbeviset er risikokapital på samme måte som en aksje. Taper banken penger, kan egenkapitalbeviset miste verdi. Som med andre verdipapirer kan du risikere å tape hele eller deler av investeringen.

En sparebanks egenkapital er imidlertid sammensatt av flere typer fond i tillegg til egenkapitalbevisene. Enkelt sagt må alle bankens fond være brukt før eierandelskapitalen angripes.

Risikoen som ligger i å investere i en bank er beskrevet i bankens  Cultura Banks policy er å vise frem hvert enkelt bedriftsmarkedslån, noe som i forhold til andre banker gir en unik anledning til vurdering av risikoen ved en investering i banken. Bankens tap på lån siden oppstart er lave og på linje med det som er normalt for norske banker.

Risikoen som ligger i å investere i en bank er beskrevet i bankens regnskapsrapporter og i Risikorapporten.