Veflingstad gård

Alfhild og Aksel Melbye driver Veflingstad gård i Stange sammen med tre innleide medarbeidere. De driver økologisk landbruk med melk, potet og grønnsaker. Har 30 kuer som blir melket hver dag, samt egen storokse, mange kalver og en katt.

Hender-som-planter-980x600Veflingstad gård i Stange driver andelslandbruk uten plikter for andelshaverne. Andelslandbruk er en form for direkte omsetning der omsetning og dialog foregår direkte mellom gårder og forbrukere.

Ved å ha tett kommunikasjon og god dialog mellom bonden og andelshaverne, kan man enkelt tilpasse behov og begrensninger. Du kjøper en andel og kommer og høster selv gjennom sesongen, etter hvert som poteter og grønnsaker er klare til å høstes. Det dyrkes rundt 20 forskjellige grønnsaksorter i tillegg til røde, hvite og blå poteter.