Hopp til innhold

Formålsparagraf

§4 Stiftelsens formål er å fremme forståelsen av en større frihet innenfor kulturlivet, likhet innenfor rettslivet samt solidaritet og brorskap innenfor det økonomiske område.

Stiftelsen kan yte støtte til personer, organisasjoner og virksomheter som bidrar til en utvikling innenfor en eller flere av disse områdene.

Stiftelsen knytter på denne måten en forbindelse til det idé- og verdigrunnlag som ligger til grunn for Cultura Sparebank. Stiftelsen har ikke som formål å drive økonomisk virksomhet.