Innløsning av valutasjekker avvikles

Publisert: 14/07/2021

Vi må dessverre informere om at innløsning av valutasjekker fases ut av vår samarbeidspartner DNB fra 1. oktober 2021.

Hvis du mottar en valutasjekk før denne datoen, oppfordrer vi deg til å ta kontakt med oss i god tid, slik at vi kan hjelpe deg med innløsningen.

Vi anbefaler at kunder som mottar valutasjekk etter denne datoen, returnerer disse til utsteder og ber om bankoverføring (SWIFT) i stedet. Bankoverføring gjennom SWIFT er både raskere, sikrere og billigere enn valutasjekker.

For at betaler skal kunne sende deg betalingen elektronisk må du opplyse om Cultura Banks BIC-kode (CULTNOK1) og IBAN-nummeret til kontoen du ønsker å motta betalingen på.

Hvis du ikke kjenner IBAN-nummeret så kan du finne dette ved hjelp av våre IBAN-kalkulator.