Fragment arkitektkontor

Fragment er et arkitektkontor som arbeider med inkluderende stedsutvikling og den flerfunksjonelle byen.

Kontoret tegner både tjenestetilbud i by og tettsted som skole og kulturhus. Men vi har et spesielt hjerte for bolig. Og de tegner med omtanke for natur og nabolag, med grundig brukermedvirkning og en visshet om at de som skal bruke husene vet best hvordan de ønsker å ha det.

Fragment arbeider med bynatur og byøkologi, både gjennom forskning og utviklingsprosjekter. De arbeider med sosial bærekraft gjennom prosjekter som Ormsundveien Økogrend og Kunstnerboliger for Unge Kunstneres Samfund.

Foto: Arne B. Langleite

(Kilde: https://www.fragmentoslo.no/)