Ikon med en hånd som legger et ark i valgurne

Valg til forstanderskap

Publisert: 13/02/2018

Her finner du resultatet av valgene til forstanderskapet.

Resultatet av valgene på valgmøtene for kunder og egenkapitalbeviseiere 6.2.2018:

  • Idun Leinaas ble valgt som nytt varamedlem for kundenes representanter.
  • Egenkapitalbeviseierne valgte Anne-Kristin Løes som nytt medlem og gjenvalgte Åsa Jeppsson som medlem samt Morten Ingvaldsen som varamedlem.