Ikon med penn og et ark med skrift

Kunngjøring fra valgkomiteen

Publisert: 11/10/2018

Valgkomiteen ber om forslag til medlemmer til bankens styre og forstanderskap.

Banken har et forstanderskap med 12 medlemmer og er bankens høyeste organ som blant annet velger bankens styre. 8 av medlemmene i forstanderskapet, samt 2 varamedlemmer, velges av bankens innskytere og eierne av bankens egenkapitalbevis. Styret har nå 6 medlemmer der en er valgt av de ansatte. Det er jevnlig behov for nye medlemmer både til styre og forstanderskap. Valgmøtene er i februar og mars, men valgkomiteens arbeid pågår gjennom hele året.

Derfor ber vi allerede nå om forslag til medlemmer til styre og forstanderskap med en kort begrunnelse om hvorfor du mener at han eller hun som du foreslår er egnet for denne oppgaven. Fristen for å sende inn forslag er 1.november 2018. Innspill kan sendes til valgkomiteen ved Rune Horne, rh@cultura.no, eller pr. brev til Cultura Bank v/ Rune Horne.

Her finner du oversikt over bankens tillitsvalgte