Illustrasjon av gutt som holder en penge

Nå er pengene dine enda tryggere i banken!

Publisert: 07/02/2019

Cultura Bank er medlem av garantiordningen til Bankenes Sikringsfond, som garanterer for innskudd opp til 2 millioner pr. innskyter. Nå har ordningen blitt enda tryggere.

Lov om endringer i finansforetaksloven mv. (innskuddsgaranti og krisehåndtering av banker) trådte i kraft 1. januar 2019. Den viktigste endringen er at bankinnskudd som følger av særlige livshendelser, og som er satt inn på konto i løpet av de siste 12 månedene, nå er dekket med et ubegrenset beløp. Eksempler på særlige livshendelser er salg av bolig- og fritidseiendom, samlivsbrudd, arv og forsikringsutbetalinger. Utbetalingsfristen for slike innskudd er tre måneder.

Se video her

For å se dette innholdet er du nødt til å godta informasjonskapsler for følgende kategorier:
statistics, marketing.

Du behøver altså ikke å spre innskuddene på flere banker for at hele innskuddet skal være dekket av garantiordningen dersom du midlertidig sitter med beløp over 2 millioner på konto og dette skyldes en «særlig livshendelse».

Garantibeløpet for innskytere i Norge vil fortsatt være på to millioner kroner pr. kunde pr. bank. Det er ikke endelig avklart om beløpsgrensen i fremtiden vil bli redusert til et beløp tilsvarende 100 000 euro (garantibeløpet som gjelder i EU). Utbetalingsfristen ved en garantiutbetaling er etter lovendringene økt fra fem til syv virkedager.

Mer informasjon om garantiordningen er tilgjengelig på: www.bankenessikringsfond.no.