Resultater fra valg

Publisert: 07/03/2019

Her finner du resultatet av valgene til forstanderskapet.

Resultatet av valgene på valgmøtene for kunder og egenkapitalbeviseiere 05.03.2019:

  • Som representant for innskyterne ble Ove Jakobsen gjenvalgt
  • Som egenkapitalbeviseiernes representant ble Anne- Kristin Løes gjenvalgt