PSD2 og tilgang til kontotjenester

Publisert: 03/06/2019

PSD2 direktivet regulerer betalingsformidlingen i EU og EØS. Formålet er å legge til rette for økt konkurranse i markedet for betalingstjenester samt å fremme innovasjon til glede for sluttkunden.

Vi anbefaler å besøke Finans Norge sine nettsider for informasjon knyttet til PSD2.

Ønsker ditt selskap å teste tilgang til kontotjenester?

For å teste tilgang til kontoinformasjons- og betalingsfullmaktstjenester mot kontoer i Cultura Bank, kan du henvende deg til oss via vår kjerneløsningsleverandør i eget skjema. Den tekniske løsningen er basert på API’er som bygger på standarder fra Berlin Group og STET.

Send søknad