Ikon med penn og et ark med skrift

Valgmøte for innskytere 2020

Publisert: 31/01/2020

Velkommen til valg av representanter for innskyterne til Cultura Sparebanks forstanderskap, torsdag den 27. februar kl 17.00 i bankens lokaler i Oslo.

For å kunne avgi stemme i forbindelse med innskytervalget må man være kunde i banken. I tillegg må man være påmeldt til valget innen mandag 24. februar 2020 kl 15.00.

Vennligst ta med gyldig legitimasjon.

Tid: torsdag den 27. februar kl 17.00

Sted: Cultura Banks, Holbergs gate 1, Oslo (se kart)

 

Valgkomiteens innstilling – innskytere

Ved årets valg står Johannes Brinkmann på valg. Valgkomiteens innstilling er at Idun Leinaas velges inn som fast medlem for Johannes Brinkmann. Hun har tidligere vært varamedlem og derfor innstilles Michael Lommertz som ny vara.

Kjersti Aspheim og Christina Solli Ektvedt er oppnevn som offentlige representanter og er på valg i år, men da Stortingets Finanskomite ikke kunne utnevne nye representanter trer vedtektenes § 3-2 inn og ytterligere 1 representant velges inn blant bankens kunder. Her innstilles Elisabeth Tollisen som representant.

Som representanter for innskyterne innstilles:

Idun Leinaas. Bosatt på Nesodden, utdannet agronom. Er daglig leder i DebioInfo. DebioInfo formidler kunnskap og gir veiledning knyttet til Debios merker. Før det var hun daglig leder i Biologisk dynamisk forening. Også kjent for å ha innstiftet Matprisen.

Michael Lommertz. Bosatt på Nesodden. Utdannet Sivilarkitekt MNAL og er nå ansatt i Bollinger+Grohmann Ingeniører i Oslo, der han er faglig leder for deres bærekraft-satsning i Oslo. Han har jobbet spesielt med bærekraftig prosjektering og trekonstruksjoner.

Elisabeth Tollisen. Bosatt i Oslo. Utdannet fotograf. Høsten 2015 åpnet hun butikken Mølleren Sylvia rett bak Kunstnernes Hus. Et sted der du kan kjøpe økologisk, biodynamisk og kortreist mat fra småskalaprodusenter, der du kan kverne mel i butikken, komponere og valse din egen kornblanding og kjøpe alle varene i løsvekt uten unødvendig emballasje. Hun fikk støtte fra Cultura Bank.

Godt valg!


Ja, jeg ønsker å delta på valgmøtet.
Fyll inn ditt fulle navn og fødselsdato (6 siffer):