Valgmøte for innskytere 2022

Publisert: 17/01/2022

Valgkomitéens innstilling er nå klar. Velkommen til valg av representanter for innskyterne til Cultura Sparebanks forstanderskap, tirsdag den 15. februar 2022 kl. 17:00

KUNDENES VALG TIL FORSTANDERSKAPET I CULTURA SPAREBANK

Tirsdag den 15. februar 2022 kl. 17:00 avholdes valgmøte for kunder/innskytere i Cultura Sparebank i bankens lokaler i Holbergs gate 1, Oslo.

Møtet vil avholdes digitalt dersom gjeldende regler for smitteverntiltak på møtetidspunktet ikke tillater fysiske møter. Informasjon vil oppdateres på bankens nettside www.valg.cultura.no og påmeldte egenkapitalbeviseiere vil bli underrettet om møtested/lenke til møte.   

Kundene er representert ved 5 medlemmer og 1 varamedlem i bankens forstanderskap. Valget av medlem og varamedlem til forstanderskapet gjelder for 4 år.

Det skal velges 1 medlem og 1 varamedlem til bankens forstanderskap som representanter for kundene med innskudd.  Stemmeberettigede og valgbare er personer som siste 6 måneder har hatt et innskudd i banken på minimum 2 500 kr.

Myndige personer kan avgi stemme på egne vegne eller på vegne av juridisk person. Stemmeberettiget på vegne av juridisk person er signaturberettiget eller daglig leder eller i henhold til skriftlig fullmakt avgitt av disse.

Liste over medlemmer av forstanderskapet finner dere her. Forslag til kandidater med navn, fødselsdato og adresse kan fremmes ved skriftlig meddelelse til bankens administrasjon senest mandag den 31. januar 2022 kl. 15:00. Vedtektene og annen relevant informasjon blir tilgjengelig i bankens lokaler, på denne nettsiden eller kan sendes på forespørsel. Valgkomiteens innstilling gjøres tilgjengelig på samme måte.

Valg skjer utelukkende på valgmøtet, ikke via postforsendelse eller på annen måte.

De kunder som skal delta i valget bes melde seg senest tirsdag den 8. februar 2022 kl. 15:00 gjennom nettbankmelding, på skjemaet under, på bankens kontor eller per telefon 22 99 51 99. Vennligst ta med gyldig legitimasjon.

Gjennom valget gis bankens kunder medinnflytelse i Sparebankens drift, og alle stemmeberettigede som har anledning oppfordres til å delta i valgmøtet.

Spørsmål angående valget kan rettes til Stian Torstenson, stian@cultura.no, tlf. 2299 5185.

Godt valg!

Det kan avgis stemme på vegne av fysisk person eller på vegne av juridisk person. Stemmeberettiget på vegne av juridisk person er signaturberettiget, daglig leder eller i henhold til skriftlig fullmakt avgitt av disse.

Ja, jeg ønsker å delta på valgmøtet.


Fyll inn ditt fulle navn og fødselsdato (6 siffer):