Ikon med penn og et ark med skrift

Valgmøte for innskytere 2021

Publisert: 18/01/2021

Velkommen til valg av representanter for innskyterne til Cultura Sparebanks forstanderskap, onsdag den 17. februar 2021 kl. 17:00

Onsdag den 17. februar 2021 kl. 17:00 avholdes valgmøte for kunder/innskytere i Cultura Sparebank. Valg skjer utelukkende på valgmøtet, ikke via postforsendelse eller på annen måte. De kunder som skal delta i valget bes melde seg senest fredag den 12. februar kl. 15 gjennom nettbankmelding, i skjemaet nedenfor, på bankens kontor eller per telefon 22 99 51 99.

Styret i banken har vedtatt at valgmøtet skal avholdes digitalt pga. smittevernsituasjonen. Mer informasjon vil bli gitt til de påmeldte til møtet. 

Kundene er representert ved 5 medlemmer og 1 varamedlem i bankens forstanderskap. Valget av medlem og varamedlem til forstanderskapet gjelder for 4 år.

Det skal velges 2 medlemmer til bankens forstanderskap som representanter for kundene med innskudd.  Stemmeberettigede og valgbare er personer som siste 6 måneder har hatt et innskudd i banken på minimum 2 500 kr.

Myndige personer kan avgi stemme på egne vegne eller på vegne av juridisk person. Stemmeberettiget på vegne av juridisk person er signaturberettiget eller daglig leder eller i henhold til skriftlig fullmakt avgitt av disse.

Forslag til kandidater kan fremmes av stemmeberettigede innskyterkunder ved skriftlig meddelelse til bankens administrasjon senest 3.2.2021 før kl. 15. Liste over forstanderskapets medlemmer og hvilke av disse som er på valg samt annen relevant informasjon blir tilgjengelig i bankens lokaler og på denne nettsiden eller kan sendes på forespørsel.

Ved årets valg står Lars Hektoen og Elizabeth Wirsching på valg. Valgkomiteens innstilling er at Lars Hektoen gjenvelges som fast medlem. Valgkomiteens innstilling er at Michael Lommertz velges inn som fast medlem for Elizabeth Wirsching. Han har tidligere vært varamedlem og derfor innstilles Svanhild Sørensen som ny vara for innskytere for gjenstående valgperiode.

Les hele valgkomiteens innstilling

Gjennom valget gis bankens kunder medinnflytelse i Sparebankens drift, og alle stemmeberettigede som har anledning oppfordres til å delta i valgmøtet.

Godt valg!

Det kan avgis stemme på vegne av fysisk person eller på vegne av juridisk person. Stemmeberettiget på vegne av juridisk person er signaturberettiget, daglig leder eller i henhold til skriftlig fullmakt avgitt av disse.

Ja, jeg ønsker å delta på valgmøtet.


Fyll inn ditt fulle navn og fødselsdato (6 siffer):