Kundevalg 2024

Publisert: 09/01/2024

Velkommen til valg av representanter for innskyterne til Cultura Sparebanks forstanderskap.

KUNDENES VALG TIL FORSTANDERSKAPET I CULTURA SPAREBANK

Valget er åpent fra 7.02–14.02.2024. Du må ha BankID for å kunne stemme.

Bedriftskunder i kundevalget

Er du bedriftskunde og skal stemme i kundevalget må du logge på med brukernavn og passord i tillegg til BankID.

  • Brukernavnet er organisasjonsnummeret til bedriften, 9 siffer
  • Passordet er postnummeret til bedriften, 4 siffer
  • Når du har logget på identifiserer du deg med BankID.

Er du privat kunde trenger du ikke brukernavn og passord

Stem her

Kundene er representert ved 5 medlemmer og 1 varamedlem i bankens forstanderskap. Valget av medlem og varamedlem til forstanderskapet gjelder for 4 år.

Det skal velges 2 medlemmer til bankens forstanderskap som representanter for kundene med innskudd.  Stemmeberettigede og valgbare er personer som siste 6 måneder har hatt et innskudd i banken på minimum 2 500 kr.

Myndige personer kan avgi stemme på egne vegne eller på vegne av juridisk person. Stemmeberettiget på vegne av juridisk person er signaturberettiget eller daglig leder eller i henhold til skriftlig fullmakt avgitt av disse.

Forslag til kandidater med navn, fødselsdato og adresse kan fremmes ved skriftlig meddelelse til bankens administrasjon senest 30. januar 2024 kl. 15:00. Vedtektene og annen relevant informasjon blir tilgjengelig i bankens lokaler, på bankens nettsider eller kan sendes på forespørsel. Valgkomiteens innstilling gjøres tilgjengelig på samme måte.

Gjennom valget gis bankens kunder medinnflytelse i Sparebankens drift, og alle stemmeberettigede som har anledning oppfordres til å delta i valget.

Liste over medlemmer av forstanderskapet finner du her.

Godt valg!