Valgmøte for innskytere 2023

Publisert: 17/01/2022

Velkommen til valg av representanter for innskyterne til Cultura Sparebanks forstanderskap, onsdag den 22. februar 2023 kl. 17:00

KUNDENES VALG TIL FORSTANDERSKAPET I CULTURA SPAREBANK

Onsdag den 22. februar 2023 kl. 17:00 avholdes valgmøte for kunder/innskytere i Cultura Sparebank i bankens lokaler i Holbergs gate 1, Oslo.

Kundene er representert ved 5 medlemmer og 1 varamedlem i bankens forstanderskap. Valget av medlem og varamedlem til forstanderskapet gjelder for 4 år.

Det skal velges 1 medlem og 1 varamedlem til bankens forstanderskap som representanter for kundene med innskudd.  Stemmeberettigede og valgbare er personer som siste 6 måneder har hatt et innskudd i banken på minimum 2 500 kr.

Myndige personer kan avgi stemme på egne vegne eller på vegne av juridisk person. Stemmeberettiget på vegne av juridisk person er signaturberettiget eller daglig leder eller i henhold til skriftlig fullmakt avgitt av disse.

Liste over medlemmer av forstanderskapet finner du her. Forslag til kandidater med navn, fødselsdato og adresse kan fremmes ved skriftlig meddelelse til bankens administrasjon senest mandag den 6. februar 2023 kl. 15:00. Vedtektene og annen relevant informasjon blir tilgjengelig i bankens lokaler, på bankens nettsider eller kan sendes på forespørsel. Valgkomiteens innstilling finner du her.

Valg skjer utelukkende på valgmøtet, ikke via postforsendelse eller på annen måte.

De kunder som skal delta i valget bes melde seg senest den 15. februar 2023 kl. 15:00 gjennom nettbankmelding, på denne nettsiden, på bankens kontor eller per telefon 22 99 51 99. Vennligst ta med gyldig legitimasjon.

Gjennom valget gis bankens kunder medinnflytelse i Sparebankens drift, og alle stemmeberettigede som har anledning oppfordres til å delta i valgmøtet.

Spørsmål angående valget kan rettes til Stian Torstenson, stian@cultura.no, tlf. 2299 5185.

Godt valg!

Det kan avgis stemme på vegne av fysisk person eller på vegne av juridisk person. Stemmeberettiget på vegne av juridisk person er signaturberettiget, daglig leder eller i henhold til skriftlig fullmakt avgitt av disse.