Ikon med penn og et ark med skrift

Valgmøte for egenkapitalbeviseiere 2020

Publisert: 31/01/2020

Velkommen til valg av representanter fra egenkapitalbeviseiere til Cultura Sparebanks forstanderskap, torsdag den 27. februar kl. 17.30 i bankens lokaler i Oslo.

For å kunne avgi stemme i forbindelse med valget må man være registrert i VPS som eier av egenkapitalbevis. I tillegg må man være påmeldt til valget innen torsdag den 20. februar 2020 kl. 15. 

Man kan også møte vegne av andre stemmeberettigede, men det skal da foreligge fullmakt(er). Fullmakten(e) må medbringes stemmelokalet eller sendes banken. Hvis du ønsker å sende inn flere fullmakter via denne nettsiden kan du sende inn skjemaet flere ganger.

Det er mulig å sende skriftlig forslag på kandidat til bankens administrasjon, se innkallingen.

Tid: torsdag den 27. februar kl. 17.30

Sted: Cultura Banks, Holbergs gate 1, Oslo (se kart)

 

Valgkomiteens innstilling – egenkapitalbeviseiere

Ved årets valg står Elizabeth von Hanno Brockfield på valg. Valgkomiteens innstilling er at Holger Schlaupitz velges inn som fast medlem i Forstanderskapet som representant for egenkapitalbeviseierne.

Som representant for egenkapitalbeviseierne innstilles:

Holger Schlaupitz. Bosatt i Oslo. Har jobbet mange år i Naturvernforbundet og er nå fagsjef og Avdelingsleder for natur og klima. Holger har en cand. mag.-grad med mellomfag i statsvitenskap, foruten årsenheter/grunnfag i miljøkunnskap og sosialøkonomi samt transportfaglige eksamener.

Godt valg!

 


Ja, jeg ønsker å delta i valget og jeg:


møter personliggir fullmakthar med fullmakt
Fyll inn ditt fulle navn og fødselsdato (6 siffer):

Dersom du møter på vegne av andre til valget og har med fullmakt, vennligst fyll ut fullt navn/firmanavn og fødselsdato (6 siffer) /organisasjonsnummer til den du møter på vegne av.

Fullmaktskjema kan skrives ut, signeres og scannes/fotograferes og lastes opp her Du kan også medbringe fullmakten på møtet.

Maks størrelse på vedlegg er 10MB. Godkjente filtyper er pdf, jpg, png, Word og Excel.