Illustrasjon av gutt som holder en penge

Pengene dine er trygge i Cultura Bank

Publisert: 20/03/2020

Bankenes Sikringsfond garanterer for dine innskudd opp til 2 millioner pr. innskyter.

Cultura Bank er medlem av garantiordningen til Bankenes Sikringsfond. Garantien dekker innskudd på inntil to millioner kroner for hver enkelt innskyter i hver enkelt medlemsbank.

Dersom ditt bankinnskudd blir utilgjengelig, for eksempel som følge av at myndighetene har satt din bank under offentlig administrasjon, vil Bankenes sikringsfond utbetale garanterte innskudd innen syv arbeidsdager.

I noen tilfeller dekker Bankenes sikringsfond bankinnskudd over 2 millioner kroner. Dette gjelder dersom innskuddet er mottatt på konto i løpet av de siste 12 månedene og følger av en særlig livshendelse. Eksempler på særlige livshendelser er forsikringsutbetalinger eller salg av bolig. Slike innskudd vil bli utbetalt i løpet av 3 måneder.

Se video her

For å se dette innholdet er du nødt til å godta informasjonskapsler for følgende kategorier:
statistics, marketing.

Du behøver altså ikke å spre innskuddene på flere banker for at hele innskuddet skal være dekket av garantiordningen dersom du midlertidig sitter med beløp over 2 millioner på konto og dette skyldes en «særlig livshendelse».

Alle norske banker er medlemmer i Bankenes sikringsfond. Garantien fra Bankenes sikringsfond gjelder for innskudd en kunde har i en av medlemsbankene, inkludert opptjente renter, inntil garantibeløpet på to millioner kroner. For filialer av utenlandske banker er det valgfritt å være medlem.

Mer informasjon: www.bankenessikringsfond.no.