Etableringslån til nye økobønder

Publisert: 22/06/2020

Vi tilbyr etableringslån for jordbrukere på gunstige vilkår, med renterabatt og avdragsfritak i oppstartsfasen.

Etableringslån er for deg som er under 45 år, og som er i ferd med å etableredeg som gårdbruker på konsesjonspliktig eiendom (førstegangskjøp, eller generasjonsskifte).

Cultura Bank kan også tilby ordinære landbrukslån (nedbetalingslån) og rammelån til økologiske og biodynamiske bønder.

Les mer om etableringslån