På topp Etisk bankguide for 5. året på rad!

Publisert: 19/11/2020

Med et resultat på 98% i Etisk bankguide 2020 forblir banken på topp.

Fremtiden i Våre Hender og Forbrukerrådet har lagt fram årets rangering av 14 norske bankers etikk- og bærekraftsarbeid. Cultura Bank scorer best av alle bankene når det kommer til etiske retningslinjer innen energiproduksjon, korrupsjon, menneskerettigheter, skatteunndragelse og skiller seg særlig ut når det gjelder klimaendringer.

– Det er utrolig gøy å få denne anerkjennelsen femte året på rad. Bærekraft og samfunnsansvar ligger i kjernen av bankens verdigrunnlag. Det er ikke et sideprosjekt som vi nylig har begynt å jobbe med, men selve grunnlaget for Cultura Bank sin eksistens, sier Kjell Fredrik Løvold

Bankenes påvirkningskraft

Banken har vært nr. 1 på listen helt siden oppstart av Etisk bankguide i 2016 og er på mange måter en helt vanlig sparebank, men med et særegent verdigrunnlag – penger er et verktøy for å skape bærekraftige løsninger for mennesker og klima. Derfor stilles det krav til bedrifter som ønsker å få innvilget lån; de må være samfunnsnyttige, respektere menneskerettighetene og ta visse miljøhensyn.

­–Banker sitter på en enorm stor makt og er med på å styre hvilken retning samfunnet går i. For oss er det viktig å være en bank som gjør det mulig for virksomheter å satse på bærekraftig drift og for privatpersoner som ønsker en bank som deler deres verdigrunnlag, avslutter Løvold.

Cultura Bank er det eneste norske medlem av Global Alliance for Banking on Values, en internasjonal allianse av 64 verdibaserte banker. Banken har siden starten i 1997 vært fundert på et tydelig verdigrunnlag inspirert av frihet, likhet og brorskap.

Om Etisk bankguide:

Etisk bankguide er basert på en omfattende gjennomgang av bankenes retningslinjer, krav og policydokumenter. Framtiden i våre hender og Forbrukerrådet har kontrollert hver enkelt bank innenfor 14 ulike temaområder, og har deretter utarbeidet resultater for hver bank. Jo bedre retningslinjer bankene har når det gjelder samfunnsansvar, etikk og bærekraft, desto høyere resultat.

Se den fullstendige oversikten her: www.etiskbankguide.no

Resultater Etisk bankguide 2020

Grafikken er hentet fra Framtiden i våre henders nettsider