Vi finansierer bærekraftige investeringer i borettslag

Kjell Fredrik Løvold, banksjef, daglig leder

Publisert: 14/12/2020

Cultura Sparebank, som er etablert for å bidra til forbedret bærekraft i finansnæringen, vil gjerne finansiere fellesgjeld i borettslag når borettslagene gjør tiltak til beste for miljøet og sosiale fellesskap.

Borettslag er en velprøvd organisasjonsform for boligfellesskap. Hva borettslagene gjør for forbedret bærekraft har stor samfunnsmessig betydning.

Redusert energiforbruk og redusert CO2-avtrykk er viktig. Perspektivet bør imidlertid utvides til også å omfatte grønn mobilitet, vannforbruk, arealbruk, avfallshåndtering, sirkulærøkonomi og økologi. Vi registrerer med stor interesse at dette er perspektiver som fremheves av OBOS, NBBL og andre. Et slikt bredt bærekraftsperspektiv har kjennetegnet Cultura Sparebank helt siden banken ble stiftet i 1997.

Borettslag som vil følge opp dette er mer enn velkomne til å ta kontakt med Cultura Sparebank for å undersøke mulighetene for finansiering. Kanskje kan vi etablere et samarbeid som vil være et bidrag både til mer bærekraftige boliger og en mer bærekraftig finansnæring.