Resultat av valg til forstanderskap

Publisert: 06/04/2021

Det høyeste organ i Cultura Sparebank, tilsvarende generalforsamlingen i et aksjeselskap, er forstanderskapet, som blant annet fastsetter og endrer sparebankens vedtekter, beslutter kapitalutvidelser, fastsetter bankens regnskap og velger bankens styre.

Forstanderskapet velges av bankens innskytere, egenkapitalbeviseiere og ansatte. Styret i sparebanken, som velges av forstanderskapet, har ansvaret for den løpende virksomhet i banken. Valgene er for 4 år.

17. februar ble det avholdt valgmøter for representanter til Cultura Sparebanks forstanderskap og her er resultater av valget:

  • Frank Schmiemann representerer egenkapitalbeviseiere og ble gjenvalgt
  • Michael Lommertz representerer kunder og ble nyvalgt (tidligere vara)
  • Lars Hektoen representerer kunder og ble gjenvalgt
  • Svanhild Sørensen (varamedlem) representerer kunder og ble nyvalgt

 

De ansatte har avholdt separat valg og her er resultatet:

  • Tor-Fabian Seljesæther-Aaserud representerer ansatte og ble nyvalgt