Kundeundersøkelsen

Publisert: 30/09/2021

Før sommeren gjennomførte Cultura Bank en kundeundersøkelse blant våre personkunder.

Hensikten med undersøkelsen var å få vite mer om hvilke behov kundene våre har og hva vi kan gjøre for å bli en bedre bank for dere. Hele 1472 kunder tok seg tid til å besvare undersøkelsen – og vi er veldig glade for så god oppslutning, og at vi fikk 5 av 6 stjerner som totalvurdering – det er veldig motiverende for oss!

Vi ba om både ros og ris – og fikk gode tilbakemeldinger både om hva kundene våre er fornøyd med og hva de synes vi kan gjøre bedre. Vi erkjenner at det også er områder vi må ta tak i.

Det var interessant for oss å få vite noe om i hvilken grad kundene våre må bruke andre banker for å få dekket sine behov for banktjenester, og undersøkelsen viser at 52 % av kundene våre har en annen bank som hovedbankforbindelse. De viktigste årsakene er delvis at de har langvarige kundeforhold i annen bank og delvis at Cultura ikke kan tilby alle tjenestene de har behov for. Vi stilte også spørsmål om hvilke tjenester det ville være aktuelt å bruke dersom vi kunne tilby dem.

Hva kundene etterspør

Grønne fond, pensjonssparing og forsikring var de mest etterspurte produktene, men også el-billån, kredittkort, rammelån, BSU, mobilbetaling og kort til barn under 15 år er etterspurt av mange.

Vi har stor forståelse for at mange har behov for flere og andre tjenester enn det Cultura Bank kan tilby pr. i dag, og vi lover å ta ønskene med oss inn i høstens strategiarbeid for å se om vi kan få til å utvide tjenestetilbudet vårt noe mer, slik at flere av kundene våre kan bruke oss som hovedbankforbindelse.

Noen oppklaringer og avklaringer vedr. tjenester

Boliglån

Noen har kanskje fått inntrykk av at man må ha en miljøbolig for å få boliglån i Cultura Bank. Det er ikke riktig. Du kan få boliglån til en vanlig bolig også. Forskjellen er at hvis du låner til en miljøbolig, kan du få en litt lavere rente på lånet.

BankID

En del har ikke fått med seg at Cultura Bank kan utstede BankID til sine kunder. Pr. i dag kreves det at du møter fram personlig i bankens lokaler i Oslo med gyldig pass eller norsk nasjonalt ID-kort for å få bestilt BankID.

Kontaktløse kort

Noen har etterlyst kontaktløse kort. Cultura Bank har nå gått over til kontaktløse kort, så neste gang du får nytt kort, vil det være kontaktløst.

Kort med bilde

Noen har etterlyst bankkort med bilde, slik som det var tidligere. Beklager, men det er det ingen planer om å innføre igjen. Dersom du ikke har førerkort og trenger alternativ legitimasjon til pass, anbefaler vi deg å skaffe et nasjonalt ID-kort.

Vipps

Vennebetaling med Vipps fungerer med Cultura Banks kort, men pr. i dag kan Culturas kort ikke brukes til å betale med Vipps i betalingsterminal, og nyere kort kan ikke bruke Vipps til å betale i nettbutikk. Dette problemet jobber vi for å løse, det krever en tokenisering av kortene, og et prosjekt er i gang hos vår systemleverandør.

Kredittkort

Fra trofaste kunder som ønsker å bruke Cultura som eneste bank har vi fått et hjertesukk om at de må opprettholde kundeforhold i annen bank fordi de har behov for et kredittkort. Ikke for å ha et høyere forbruk enn inntekten tillater, men for å ha en praktisk måte å skille utlegg for arbeidsgiver ut fra egen lønnskonto.

Cultura Bank har valgt å ikke tilby forbrukslån, men vi har forståelse for at det er praktisk i mange situasjoner å ha et kort som gir litt fleksibilitet hvis det skjer noe uforutsett. Vi vil derfor i løpet av høsten kunne tilby et enkelt kredittkort «reservekort» med moderat beløpsgrense for å dekke disse behovene.