Resultater av valg

Publisert: 22/02/2022

Se hvem som er valgt til bankens forstanderskap.

Det høyeste organ i Cultura Sparebank, tilsvarende generalforsamlingen i et aksjeselskap, er forstanderskapet, som blant annet fastsetter og endrer sparebankens vedtekter, beslutter kapitalutvidelser, fastsetter bankens regnskap og beslutter eventuelle sammenslåinger med andre sparebanker.

Forstanderskapet velges av bankens innskytere, egenkapitalbeviseiere og ansatte. I tillegg kan det utpekes en offentlig representant. Styret i sparebanken, som velges av forstanderskapet, har ansvaret for den løpende virksomhet i banken.

15. februar ble det avholdt valg til forstanderskapet blant innskytere og egenkapitalbeviseierne.

Innskyterne har valgt:

  • Elisabeth Tollisen ble gjenvalgt som fast representant for 4 år.
  • Svanhild Sørensen ble gjenvalgt som varamedlem for 4 år.

Egenkapitalbeviseierne har valgt:

  • Ninon Onarheim ble valgt til fast representant for 4 år.
  • Morten Skogly ble valgt til varemedlem for 4 år.

Stor takk til avtroppende medlemmer Åsa Jeppsson og Morten Ingvaldsen. Takk også til Åsa, for stor innsats som formann i valgkomiteen.

Ansattes valg

27. januar ble det avholdt valg til forstanderskapet og styret blant de ansatte

  • Thomas Emil Lie Karlsen er valgt til ansattes representant i styret for 2 år.
  • Alice Awino Nyamogo ble valgt til fast representant i forstanderskapet for 2 år.
  • Christine Praamsma ble valgt til fast representant i forstanderskapet for 1 år. Christine Praamsma er dessuten valgt som varamedlem til valgkomiteen.
  • Andreas Haugerud ble valgt til fast representant i forstanderskapet for 3 år.