Egenkapitalbevis

Publisert: 15/03/2022

Hva er verdien av egenkapitalbevis i Cultura Bank? Hvordan kjøpe og selge?

Egenkapitalbevis er et fritt omsettelig verdipapir. Det betyr at den reelle verdien tilsvarer den prisen det er mulig å finne en kjøper som er villig til å betale.
Den verdien som fremkommer på kontoen i Verdipapirsentralen er et estimat basert på den senere tids omsetninger. Denne verdien brukes av skattemyndighetene ved beregningen av egenkapitalbeviseierens skattepliktige formue.

Hvis du ønsker å kjøpe eller selge dine egenkapitalbevis kan du melde fra om det til Norne Securities ved å registrere deg. Du kan også ringe Norne på tlf.: 55 55 91 30.

Norne vil da bistå med å forsøke å koble ditt ønske om å kjøpe eller selge med en potensiell selger/kjøper. Norne gir imidlertid ingen garantier for at salg oppnås i løpet av noen bestemt tid eller at noen bestemt pris kan oppnås.

Du har full anledning til selv å finne en kjøper og gjennomføre et salg uten å involvere Norne eller noen annen medhjelper.

Les mer om egenkapitalbevis